Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Controale vamale intensificate privind mărfurile suspecte de contrafacere – ce trebuie să cunoască importatorii?

Mihai Petre

Mihai Petre

Director, Comerț Internațional, Departamentul de Asistență Fiscală și Juridică

În contextul comerțului cu mărfuri care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, Uniunea Europeană s-a angajat pe deplin să implementeze standarde ridicate de protecție a pieței interne.

Dreptul de proprietate intelectuală înseamnă o marcă, un desen sau un model, un drept de autor sau orice drept conex, o indicație geografică, un brevet de invenție, așa cum este prevăzut în dreptul intern (al țării) sau al Uniunii Europene.

Majoritatea falsurilor și a altor bunuri care contravin acestor drepturi de proprietate intelectuală sunt fabricate într-o țară terță, din afara Uniunii Europene. Astfel, autoritățile vamale ale Statelor Membre joacă un rol esențial în prevenirea introducerii pe piață a unor astfel de mărfuri contrafăcute.

Cum intervin autoritățile vamale?

Autoritățile vamale au ca pârghie de control Regulamentul (UE) nr. 608/2013 care prevede condițiile și procedurile de intervenție, în cazul în care mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt sau ar fi trebuit să fie supuse supravegherii vamale.

În cazul în care sunt identificate mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, autoritățile vamale pot suspenda acordarea liberului de vamă pentru mărfuri sau le pot reține.

Așadar, dacă la momentul importului nu există dovezi suficiente care să demonstreze că nu au fost încălcate aceste drepturi, mărfurile pot fi reținute. În acest sens, autoritățile vamale solicită confirmări de la titularul drepturilor (de ex. deținătorul mărcii). Concomitent, autoritățile vamale pot sesiza și organele de cercetare penală.

Cum trebuie să acționeze importatorii?

Pentru a evita ca mărfurile să le fie blocate în vamă, este esențial ca importatorii să obțină informații în avans despre mărfurile achiziționate în materie de drepturi de proprietate intelectuală, înaintea efectuării efective a formalităților de import.

 În cazul în care autoritățile vamale hotărăsc să rețină mărfurile pe motiv de suspiciuni de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală, importatorul are posibilitatea de a solicita acordarea anticipată a liberului de vamă până la eliminarea suspiciunilor, pentru a evita blocarea acestora. Mai precis, prin depunerea unei garanții, al cărei cuantum este suficient de ridicat pentru a proteja interesele eventualului titular al mărcii.

În ultima perioadă, se observă o creștere semnificativă a importurilor de bunuri de larg consum concomitent cu o înăsprire a condițiilor în care cineva poate pretinde un drept de proprietate intelectuală asupra unei mărci, a unui desen sau a unui model.  Cu titlu de exemplu, se poate menționa decizia Curții Generale a Uniunii Europene din Iunie 2019 prin care s-a concluzionat că marca “Adidas”, constând în trei dungi paralele aplicate în orice direcție, nu îndeplinește condițiile de marcă înregistrată în Uniunea Europeană. 

În acest context, este recomandabil ca toți importatorii de astfel de bunuri să implementeze suficiente măsuri de control interne pentru a detecta astfel de cazuri în avans de momentul vămuirii.  În acest fel, poate fi clarificat tratamentul acestor mărfuri cu autoritatea vamala înainte de o eventuală reținere a bunurilor pentru suspiciuni de încălcare de drepturi de proprietate intelectuală. 

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te