Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 32 – Deducerea TVA aferenta achizitiilor mixte in cazul contractelor de cumparare de autovehicule cu plata in rate

În această ediție:

  • Deducerea TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii utilizate atât pentru operațiuni taxabile, cât și pentru operațiuni scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate în legătură cu tranzacții de cumpărare de autovehicule cu plata în rate*

*traducerea în limba română conform cazului: contract de locațiune cu opțiune de cumpărare de autovehicule. Totuși, traducerea corectă este contract de cumpărare de autovehicule cu plata în rate

Decizia CJUE în cauza C-153/17 Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

În data de 18 octombrie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis o hotărâre în cauza Volkswagen Financial Services (UK) Ltd. Această decizie este relevantă pentru persoanele impozabile care efectuează activități economice de închiriere / leasing de autovehicule, în situația în care beneficiarul efectuează o achiziție de autovehicule cu plata în rate.

Decizia aduce în discuție condițiile de acordare a dreptului de deducere a TVA aferentă cheltuielile cu bunuri și servicii utilizate atât pentru operațiuni taxabile, cât și pentru operațiuni scutite, legate de contracte de locațiune cu opțiune de cumpărare de autovehicule, precum și tratamentul de TVA aplicabil acestui tip de contracte.

Particularități ale cauzei și decizia Curții

Volkswagen Financial Services (UK) Ltd („VWFS”), o societate stabilită în Marea Britanie a încheiat contracte de locațiune cu opțiune de cumpărare prin care aceasta a cumpărat autovehicule de la distribuitori și le-a livrat mai departe către clienții săi, dreptul de proprietate asupra autovehiculelor fiind transferat către clienți la momentul la care au fost efectuate toate plățile stabilite conform contractului.

Plata efectuată de client în cadrul unui contract de locațiune cu opțiune de cumpărare a fost împărțită în două elemente: prețul autovehiculului, egal cu prețul plătit de VWFS către distribuitor și dobânda, calculată pin luarea în considerare a cheltuielilor generale, a costurilor de finanțare a autovehiculului, o cotă aferentă creanțelor incerte și a unei marje de profit.

În baza legislației de TVA din Marea Britanie, se considera că VWFS efectua livrări taxabile de autovehicule și operațiuni scutite de creditare (corespunzătoare dobânzii percepute clienților săi).

În acest context, Curtea Supremă din Marea Britanie a transmis întrebări către CJUE cu privire la deducerea TVA aferentă cheltuielilor generale, atunci când aceste cheltuieli sunt incluse doar în dobânda percepută clienților, precum și cu privire la posibilitatea excluderii livrărilor taxabile de mașini în scopul aplicării pro ratei de TVA speciale.

CJUE a observat că plata amânată a prețului de achiziție a bunurilor, în schimbul plății de dobânzi, ar putea fi privită drept acordare a unui credit, atât timp cât plata dobânzii nu reprezintă parte a remunerației primite pentru livrarea de bunuri / prestarea de servicii, ci reprezintă remunerația aferentă operațiunii de creditare, după cum este stabilit de către instanța națională.

În ceea ce privește alocarea costurilor generale, CJUE a fost de părere că aceste costuri au o legătură directă și imediată cu activitățile VWFS privite ca un tot unitar, indiferent dacă acestea au fost include doar în prețul aferent operațiunilor scutite de TVA. Ca urmare, TVA aferentă costurilor generale poate fi dedusă în măsura în care costurile sunt atribuibile operațiunilor taxabile.

Astfel, cu privire la tranzacțiile în cauză, CJUE a concluzionat că o metodă specială de stabilire a pro ratei de TVA ce nu ia în considerare valoarea autovehiculelor, ci doar dobânda, nu asigură o alocare mai precisă a costurilor generale pentru operațiuni scutite / taxabile comparativ cu metoda generală, bazată pe cifra de afaceri.

Ce aduce nou decizia CJUE în cauza Volkswagen Financial Services (UK) Ltd?

Decizia pare să ridice întrebări adiționale, având în vedere jurisprudența europeană anterioară, în particular cu privire la:

  • Tratamentul de TVA aplicabil în cazul operațiunilor de leasing financiar, vânzare de bunuri cu plata în rate, alte contracte de închiriere / leasing, atunci când există o opțiune de cumpărare a bunului de către client la finalul contractului

Jurisprudența europeană anterioară, respectiv decizia în cauza C-208/15 Stock ’94, a concluzionat că livrarea de bunuri și acordarea unui împrumut pentru achiziția acelor bunuri reprezintă o operațiune unică în care livrarea bunurilor reprezintă operațiunea principală. Într-o astfel de abordare, atât valoarea bunurilor cât și dobânda aferentă ar fi supuse TVA.

  • Metoda de stabilire a pro ratei de TVA utilizată în scopul deducerii TVA aferentă achizițiilor mixte, în contextul tranzacțiilor menționate mai sus

În baza deciziei CJUE în cauza Midland Bank, când au fost analizate operațiuni de leasing financiar, pro rata de TVA calculată pe baza utilizării efective a bunurilor și serviciilor, ce ia în considerare doar partea din plățile aferente ce corespunde dobânzii (considerată remunerația efectivă primită de furnizor în legătură cu finanțarea și administrarea contractelor de leasing) ar putea conduce la un rezultat mai precis comparativ cu pro rata de TVA calculată pe baza cifrei de afaceri.

Cu toate acestea, potrivit deciziei CJUE în cauza VWFS, decizia în cauza Midland Bank nu stabilește o regulă generală de calcul a pro ratei de TVA în cazul tuturor operațiunilor de leasing ce sunt asemănătoare celor analizate în respectiva cauză.

Impactul deciziei

Având în vedere decizia discutată, societățile ce desfășoară tranzacții în condiții similare celor din cazul de față ar trebui să-și analizeze modelul de afaceri și să stabilească dacă tratamentul de TVA aplicat este corect și, dacă este cazul, să determine dacă este necesară o schimbare a metodei de calcul a pro ratei de TVA.

În efectuarea unei astfel de analize, societățile ar trebui să aibă de asemenea în vedere prevederile actuale ale TVA românești cu privire la operațiunile de leasing financiar și vânzare de bunuri cu plata în rate.

 

Autor:

Catalina Cambei – Manager, Taxe Indirecte

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te