Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor

În această ediție:

Hotărârea Guvernului privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

 

Hotărârea Guvernului pentru aplicarea Legii nr. 19/2020 cu privire la acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („Hotărârea Guvernului”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 230 în data de 21 martie 2020.

Hotărârea Guvernului oferă normele de aplicare necesare, trasând un cadru mai detaliat în ceea ce privește procedura de acorda a zilelor libere părinților, menționând numărul zilelor libere ce pot fi acordate, dar și procedura pe care trebuie să o desfășoare angajații pentru a putea beneficia de aceste zile libere plătite.

Hotărârea prevede ca zile libere pentru părinți toate zilele lucrătoare de pe durata stării de urgență, exceptând zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Întrucât starea de urgență se suprapune cu vacanța școlară de primăvară din perioada 5 aprilie – 21 aprilie 2020, părinții nu vor beneficia de zile libere plătite în acea perioadă.

Părintele care dorește să beneficieze de zilele libere plătite trebuie să depună o cerere la angajatorul său, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte (dacă este cazul), care să ateste faptul că celălalt părinte nu a solicitat deja acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor și faptul că acesta nu este în concediu de odihnă sau concediu neplătit.

Părintele va atașa cererii și copiile certificatelor de naștere ale copiilor.

Părinților li se va acorda o indemnizație de 75% din salariul de bază brut, dar nu mai mare de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru fiecare zi liberă acordată.

Hotărârea Guvernului prevede că plățile aferente zilelor libere vor fi decontate de la bugetul de stat, în urma unei solicitări adresate agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă.

Cererea de decontare va trebui să conțină următoarele informații:

  • lista angajaților cărora li s-au acordat zilele libere, precum și îndemnizația oferită;
  • copii de pe statele de plată din care să rezulte acordarea indemnizației;
  • o declarație pe propria răspundere a reprezentantului angajatorului, care să indice că lista angajaților conține doar angajați eligibili pentru acordarea de zile libere plătite;
  • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația;
  • datele de identificare ale angajatorului, inclusiv contul bancar și adresa acestuia de e-mail;
  • numele reprezentantului legal al angajatorului;
  • suma totală solicitată;
  • numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.
 

Solicitarea se transmite prin e-mail sau prin alte mijloace de comunicare către agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, iar decontarea se va face într-un termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Pregătit de către:
Rareș Crîșmaru – Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Anca Atanasiu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te