Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ajutor de stat în vederea dezvoltării serviciilor inovative TIC

În această ediție:

Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri.

 

Ordinul nr. 1093/2082/2020 aprobă Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din „Programul operațional Competitivitate 2014-2020. Obiectivul schemei de ajutor stat”.

Furnizorul ajutorului de stat

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operațional Competitivitate (AMPOC). 

 

Obiectivul schemei de ajutor stat

Schema de ajutor de stat oferă finanțare pentru o serie de activități necesare în implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii:

- IoT, Oraș inteligent/ sat/ agricultură etc.;

- Securitate Cibernetică;

- Big Data;

- Inteligență artificială; Blockchain/ Realitate virtuală (RV)/ Realitate Augmentată (RA);

- Tranzacții electronice;

- E-guvernare/ e-administrare/ e-sănătate/ e-educație;

- digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.

 

Domeniul de aplicare

Schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României, pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare economice:

 tabel buletin 70

Tipuri de ajutoare și modalitatea de acordare

Ajutorul se acordă sub formă de asistență financiară nerambursabilă, sub formă de subvenție directă, în una sau mai multe rate.

Beneficiari

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) cu activitatea în România în sectoarele economice menționate anterior, în anumite condiții. 

 

Intensitatea ajutorului și cheltuieli eligibile

Intensitatea maximă a ajutorului care poate fi acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat variază în funcție de tipul de proiect, astfel:

- între 20% și 80% în funcție de regiunea implementării proiectului și de tipul de IMM (micro și mici sau mijlocii) în cazul ajutoarelor regionale pentru investiții

- între 50% și 80% pentru proiectele de cercetare-dezvoltare

- 50% în cazul ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor și ajutoarele pentru inovarea de proces organizațională.

 

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat este de 5.000.000 EUR. Valoarea minimă a ajutorului de stat acordat pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat este de 1.000.000 EUR. 

 

Bugetul schemei

Bugetul total estimat  este de 45.000.000 EUR.  Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de stat al prezentei scheme de ajutor de stat este de 45.

 

Cumulul ajutoarelor

Ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate cu: 

- orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile; 

- orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași cheltuieli eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, modificat și completat cu Regulamentul (CE) 2017/1.084. 

 

Cum se aplică?

Derularea schemei va avea loc în baza unor apeluri competitive.  Proiectele vor fi punctate în baza unor criterii de evaluare ce vizează relevanța, eficiența, impactul socio-economic și sustenabilitatea.

 

Mai multe detalii privind criteriile şi subcriteriile de evaluare a cererilor de finanțare sunt prezentate în ghidul solicitantului.

 

Echipa specializată EY vă stă la dispoziție pentru clarificarea aspectelor de mai sus.

 
Pregătit de către:
Andreea Cosmanescu ― Tax Senior Manager, Impozite Directe
Teona Braia ― Tax Senior Consultant, Impozite Directe
Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev, Partener ― Lider al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te