Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical

În această ediție:

Ordinul nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

 

În Monitorul Oficial nr. 583 din data de 2 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Prin acest ordin se aprobă modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată și în baza căruia se acordă indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și indemnizațiile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Vechile formulare de certificate de concediu medical se vor utiliza până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2020. Acestea se eliberează fără aplicarea ștampilei unității sanitare emitente, iar în situațiile în care acestea se acordă pentru îngrijire copil bolnav, medicul curant va înscrie codul numeric personal al copilului pentru care se acordă certificatul.

Modificările aduse de Ordinul nr. 1092/745/2020 vizează în principal:

  • eliminarea obligativității aplicării ștampilei în caseta “Viza plătitorului”;
  • eliminarea casetei “Luat in evidență” unde medicul de familie aplică propria viză;
  • introducerea unui câmp suplimentar pentru CNP copil, în cazul concediilor de îngrijire copil bolnav;
  • diminuarea rubricilor înscrise la “tip asigurat”: pe noul formular vor exista 4 categorii de asigurat în loc de 6;
  • eliminarea casetei cu ștampila unității emitente.
 

Ordinul prevede faptul că în cazul acordării certificatului pentru codul 07 - Carantină -, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica “Observații” de pe versoul formularului numărul documentului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și durata perioadei de carantină.

În cazul persoanelor pentru care a fost instituită măsura de izolare, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica “Observații” de pe verso-ul formularului “Pentru domnul/doamna . . . . . . . a fost instituită măsura de izolare pentru perioada …….”.

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ cât și aplicabilitatea sa pentru dumneavoastră.

 

Pentru mai multe informații sau detalii, ne puteți contacta direct sau puteți consulta Monitorul Oficial nr. 583/2 iulie 2020.

 
Pregătit de către:
Florentina Gheorghe, Senior – Taxe, Conformitate globală & Raportare
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te