Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Ordonanța de urgență nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

În această ediție:
Ordonanța de urgență nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020

Taxe locale

În anul 2020, termenul de plată al impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se prorogă de la 31 martie 2020 până la data de 30 iunie 2020 inclusiv. În plus, termenul pentru acordarea bonificațiilor pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, se proroga de la 31 martie 2020 până la data de 30 iunie 2020.

 

Impozit pe profit cu plăți anticipate

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Pentru contribuabilii ce au optat pentru un exercițiu fiscal diferit de anul calendaristic, prevederile de mai sus se aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

 

Modificări aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Contribuabilii care vor să beneficieze de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 6/2019 și care sunt obligați să notifice autoritățile fiscale cu privire la această intenție, o pot face inclusiv în intervalul 1 februarie – 31 iulie 2020. Aceștia se vor adresa unui expert independent pentru elaborarea planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

În plus, termenul limită pentru formularea cererii de restructurare, ulterior îndeplinirii condițiilor stabilite de Ordonanța de urgență nr. 6/2019, a fost prelungit până la data de 30 octombrie 2020.

 

Măsuri privind accesoriile fiscale și executarea silită a creanțelor bugetare

Dobânzile fiscale și penalitățile de întârziere nu curg cu privire la obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței și neachitate în perioada în care este instituită starea de urgență, la care se adaugă încă 30 de zile ulterior încetării stării de urgență. Aceste obligații fiscale nu vor fi considerate obligații restante, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.

În același interval menționat anterior, autoritățile fiscale nu inițiază măsuri de executare silită sub forma popririlor pentru recuperare creanțelor bugetare iar toate popririle deja înființate se suspendă, cu excepția cazurilor în care recuperarea creanțelor bugetare a fost dispusă prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Toate măsurile privind suspendarea popririlor se vor aplica de drept de către instituțiile financiare și orice alți terți popriți, fără a fi necesare alte formalități din partea organelor fiscale.

 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 230 / 21 martie 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 
Pregătit de către:
Miruna Enache – Partener, Departamentul de Asistenţă Fiscală și Juridică, Liderul Diviziei de Asistență în tranzacții
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te