Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 10 – CJUE: Decizii ale Curții de Justiție a UE în materia TVA, privind operațiunile de sale and lease back și exporturile scutite de TVA

În această ediție:

Decizii ale Curții de Justiție a UE în materia TVA, privind operațiunile de sale and lease back și exporturile scutite de TVA

     Cauza CJUE C-201/18 Mydibel SA

     Cauza CJUE C-275/18 Milan Vins

 

Cauza CJUE C-201/18 Mydibel SA

În această cauză se analizează dacă Directiva 2006/112/EC (Directiva de TVA) presupune obligația ajustării taxei deduse de o persoană impozabilă în legătură cu bunurile imobile, în cazul în care acestea au făcut obiectul unei tranzacții care nu a fost supusă TVA constând în vânzarea imobilelor către instituții financiare concomitent cu re-închirierea acestora, realizată în scopul creșterii fluxului de numerar al persoanei impozabile (sale and lease back).

 

Obligația de ajustare a taxei

Curtea a constatat că în speța în cauză, persoana impozabilă a continuat să utilizeze imobilele pentru operațiunile sale economice, însemnând că achizițiile realizate pentru construcția, transformarea sau renovarea imobilelor pentru care s-a dedus TVA au servit în continuare operațiunilor sale taxabile. De aceea, nu au intervenit schimbări în factorii utilizați pentru determinarea nivelului deducerii taxei la care persoana impozabilă are dreptul.

Operațiunile pe care le presupune vânzarea și re-închirierea imobilelor au o natură pur financiară și formează o operațiune unică, ce nu permite instituțiilor financiare să dispună de bunurile imobile ca și proprietar.

În concluzie, Curtea a statuat că Directiva de TVA trebuie interpretată în sensul că nu impune obligația de a ajusta TVA inițial dedusă în legătură cu bunurile imobile, atunci când acestea au făcut obiectul unei tranzacții de vânzare și re-închiriere care nu a fost supusă TVA, în împrejurări precum cele analizate de Curte.

 

Cauza CJUE C-275/18 Milan Vins

Pe parcursul a doi ani, o persoană impozabilă stabilită în Uniunea Europeana (UE) a vândut bunuri către clienți din afara UE și le-a expediat prin postă către aceștia, fără a depune declarații privind TVA și fără a plasa bunurile sub regimul vamal de export, considerând ca livrările în cauză erau scutite de TVA. Persoana impozabilă susținea că deține documente emise de serviciul poștal care dovedesc că bunurile au părăsit teritoriul UE și că au fost în fapt livrate către un stat terț.

Instanța națională a adresat Curții întrebările preliminare menite să clarifice (i) dacă dreptul de a beneficia de scutirea de TVA pentru bunuri destinate exportului poate fi condiționat de plasarea prealabilă a bunurilor în cauză într‑un regim vamal specific și (ii) dacă o astfel de reglementare națională poate fi justificată ca o condiție menită să prevină evaziunea, frauda sau abuzul în materie de TVA.

 

Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri expediate în afara UE

Curtea a decis că reglementarea națională care nu permite acordarea scutirii de TVA în cazul bunurilor care nu au fost plasate sub un regim vamal de export, deși nu se contestă că bunurile au fost în fapt exportate în sensul Directivei de TVA (i.e. dreptul de a dispune de bunuri ca și proprietar a fost transferat cumpărătorului, furnizorul s-a asigurat că bunurile au fost expediate sau transportate în afara UE și în consecință bunurile au părăsit în fapt teritoriul UE) nu respectă principiul proporționalității.

Potrivit jurisprudenței Curții, există două situații în care nerespectarea unei cerințe de formă poate determina pierderea dreptului la scutirea de TVA și anume (i) dacă persoana impozabilă a participat cu intenție la o fraudă fiscală ce a pus în pericol funcționarea sistemului comun al TVA și (ii) dacă încălcarea unei cerințe de formă are ca efect imposibilitatea de a proba cu dovezi obiective îndeplinirea cerințelor de fond.

Dacă un se reușește plasarea bunurilor destinate exportului sub regimul vamal de export, efectul ar putea fi împiedicarea verificării de către autoritățile fiscale a ieșirii efective a acestor bunuri de pe teritoriul Uniunii și de aceea, caracterul real al exportului și condițiile de fond trebuie dovedite într‑un mod considerat satisfăcător de autoritățile fiscale competente. 

Totuși, Curtea a concluzionat că Directiva de TVA se opune reglementării naționale analizate în cauza de față, în situatia în care s-a dovedit că sunt îndeplinite condițiile de fond pentru aplicarea scutirii, în special cea care impune ieșirea efectivă a bunurilor în cauză de pe teritoriul UE.

 

Implicații și cum vă putem ajuta

Operațiunile de sale and lease back pot deveni o soluție importantă pentru îmbunatățirea fluxului de numerar în condițiile actuale de piață. De aceea, când este cazul, recomandăm clienților să analizeze tranzacțiile prin prisma TVA, pentru a asigura efectivitatea acestora din perspectivă de business și din punct de vedere al TVA.

Operațiunea de export și aplicarea scutirii de TVA este un subiect major, verificat cu prioritate de către autoritățile fiscale. De aceea, persoanele impozabile sunt chemate să aplice activ jurisprudența Curții, pentru a susține cu succes aplicarea scutirii de TVA, atât pentru exporturi finalizate cât și pentru cele viitoare.

EY România este în măsură să sprijine clienții în mod proactiv în legătură cu aceste subiecte și să susțină poziția adoptată în legătură cu activitățile finalizate, în cazul în care este contestată de către autoritățile fiscale.

 

Pregătit de către:
Nina Sava, Senior Tax Manager, Taxe indirecte

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te