Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 13 – Legea nr. 60 / 2019

În această ediție:

    Legea nr. 60 / 2019

    Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Pe 17 aprilie 2019 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 296 Legea nr. 60/2019, prin care se aduc modificări și completări Codului fiscal.

Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2016/1065 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice și articolul 1 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind TVA pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță.

Principalele modificări aduse Codului fiscal

 

1.      Regulile de TVA aplicabile cupoanelor valorice

Cuponul valoric este un instrument pentru care se presupune obligația de a fi acceptat drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii și pentru care se presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităților potențialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe instrumentul în sine, fie în documentația aferenta, inclusiv în cadrul termenilor și condițiilor de utilizare a instrumentului;

-  Cuponul valoric cu utilizare unică - un cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric și TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric;

-  Cuponul valoric cu utilizari multiple - un cupon valoric, altul decât un cupon valoric cu utilizare unică.

Potrivit noilor prevederi legislative, fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unică efectuat de o persoană impozabilă, care acționează în nume propriu se consideră a fi o livrare a bunurilor sau o prestare a serviciilor la care se referă cuponul valoric.

Astfel, livrarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor în schimbul unui cupon valoric cu utilizare unică acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator, nu se consideră a fi o tranzacție independentă, pentru partea contrapartidei acoperită de cupon. În continuare, pentru partea contrapartidei care nu este acoperită de cuponul valoric cu utilizare unică se consideră ca are loc o tranzacție independentă.

Dacă furnizorul/prestatorul bunurilor/serviciilor nu este persoana impozabilă ce a emis în nume propriu cuponul valoric cu utilizare unică, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii la care se referă cuponul valoric, se consideră a fi efectuată de către furnizor/prestator către emitentul cuponului valoric, persoană impozabilă, la data utilizării cuponului.

Când transferul unui cupon valoric cu utilizare unică este realizat de către un intermediar (persoană impozabilă care acționează în numele altei persoane impozabile), transferul se consideră a fi livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la care se referă cuponul valoric, efectuată de către persoana impozabilă în numele căreia acționează respectivul intermediar.

Predarea efectivă a bunurilor sau prestarea efectivă a serviciilor în schimbul unui cupon valoric cu utilizări multiple acceptat drept contrapartidă sau parte a contrapartidei de către furnizor/prestator intră în sfera de aplicare a TVA. Pe de altă parte, fiecare transfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizări multiple nu intră în sfera de aplicare a TVA.

Conform noilor prevederi, baza de impozitare aferentă livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru care a fost acceptat drept contrapartidă un cupon valoric cu utilizări multiple este contravaloarea plătită pentru cuponul valoric sau, în lipsa acesteia, valoarea monetară indicată pe cupon sau în documentația aferentă, din care se scade cuantumul taxei pe valoare adăugată  aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate.

În cazul unui cupon valoric cu utilizări multiple acceptat drept contrapartidă parțială pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, baza de impozitare va include valoarea cuponului, din care se va scădea cuantumul taxei pe valoare adaugata aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate.

Prevederile referitoare la cupoanele valorice se aplică numai cupoanelor emise după data intrării în vigoare a prezentei legi, respectiv 20 aprilie 2019.

 

2.    Modificări ale regulilor de TVA aplicabile în cazul prestărilor de servicii de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, precum și serviciilor prestate pe cale electronică  

Potrivit noilor prevederi, persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană reprezintă o persoană impozabilă care nu are sediul activității economice și nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene. Obligația persoanei impozabile de a nu fi înregistrată în scopuri de TVA pentru alte operațiuni decât cele supuse regimurilor speciale a fost eliminată.

Prestatorii serviciilor de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, precum si serviciilor prestate pe cale electronică efectuate către beneficiari persoane neimpozabile nu vor avea obligația de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru al beneficiarului dacă se vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

-  prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită într-un singur stat membru;

-  sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în orice stat membru, decât cel al prestatorului;

-  valoarea totală, fără TVA, a prestărilor menționate anterior nu depășește, în anul calendaristic curent, pragul de 10.000 Euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională și nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent.

De asemenea, prestatorii care sunt stabiliți sau, dacă nu sunt stabiliti își au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în România, au dreptul de a opta ca locul prestării să fie stabilit în statul membru al beneficiarilor, acestă opțiune aplicându-se pentru cel puțin doi ani calendaristici.

S-au introdus clarificări cu privire la natura serviciilor furnizate pe cale electronică. În acest sens, în cazul în care prestatorul unui serviciu și clientul său comunică prin intermediul poștei electronice, acest lucru nu înseamnă că respectivul serviciu este furnizat pe cale electronică.

Nu în ultimul rând, prestatorii din UE sau din afara UE, care utilizează regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune trebuie să respecte regulile de facturare din statul membru în care sunt înregistrați în scopuri de TVA, pentru a presta servicii în cadrul acestor regimuri.

 

Pregătit de către:
Niclas Butan, Manager Taxe

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te