Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 14 – Originea nepreferențială a marfurilor

În această ediție:

   În ce cazuri mai pot fi folosite certificatele de origine nepreferențială?

La finalul anului 2018, Comisia Europeană a emis noi clasificări privind stabilirea și dovedirea originii nepreferențiale a mărfurilor ce provin din țări terțe.

Originea nepreferențială reprezintă naționalitatea economică a mărfii, în timp ce statutul vamal al acesteia atestă dacă, în țara respectivă, marfa a fost pusă în liberă circulație sau nu.

În contextul măsurilor de salvgardare sau a altor tipuri de restricții comerciale impuse de Uniunea Europeană (de ex. taxe antidumping), importatorii sunt responsabili pentru determinarea corecta a originii nepreferențiale pentru mărfurile pe care le tranzacționează.

Prin noile clarificări, Comisia Europeană atrage atenția atât importatorilor cât și autorităților vamale asupra faptului că la nivelul Uniunii Europene stabilirea și dovedirea originii nepreferențiale a mărfurilor se realizează strict în baza regulilor prevăzute în acest teritoriu (și nu în baza celor din țara de export către UE). În plus, pentru aplicarea regulilor de origine nepreferențială este important ca importatorul să știe dacă mărfurile fac obiectul unui regim special de import nepreferențial sau nu.

 

Ce mărfuri sunt supuse unui regim special de import nepreferențial?

Comisia Europeană definește “regimul special de import nepreferențial” ca fiind acel regim în care produsele importate sunt supuse unor contingente tarifare (cum este cazul măsurilor de salvgardare împotriva importurilor de oțel impuse SUA și altor țări).

Doar în acest caz originea nepreferențială poate fi dovedită de importator prin intermediul unui certificat de origine, care trebuie întocmit strict conform regulilor și modelului prevăzut în normele de aplicare ale Codului Vamal Unional (Anexa 22-14). În caz contrar, dovada de origine poate fi respinsă, fapt ce poate atrage costuri fiscale adiționale de taxe pentru importatori.

 

Ce se întâmplă cu mărfurile care nu se supun unui astfel de regim?

În cazul mărfurilor nesupuse unui contingent tarifar (cea mai mare parte a mărfurilor importate în UE), Comisia Europeană atrage atenția că în scopul dovedirii originii mărfurilor la momentul importului, certificatele de origine emise de țări terțe (de ex. China, Thailanda, Taiwan) nu pot fi luate în considerare. Întrucât acestea sunt emise în baza altor reguli de origine, diferite față de cele aplicabile la nivelul Uniunii Europene, certificatele oferă informații insuficiente privind originea nepreferențială a mărfurilor.

De exemplu, la importul în Uniunea Europeană, multe dintre mărfurile ce au ca țară de origine China, sunt supuse unor taxe antidumping ( cuprinse între 40 – 60 %). Anchetele desfășurate recent de Oficiul European de Lupta Antifraudă ( OLAF) au constatat că, de multe ori, pentru a eluda aceste taxe, furnizorii le exportă din China către alte țări (de exemplu, Taiwan, Thailanda, India) și declară originea mărfurilor ca fiind din aceste țări, în baza unor certificate de origine emise eronat. Astfel, în cadrul controalelor ulterioare, autoritățile vamale invalidează aceste certificate și obligă importatorii europeni la plata taxelor antidumping, plus dobânzile și penalitățile aferente.

 

Cum pot importatorii să dovedească originea în acest caz ?

Primul instrument recomandat ar fi obținerea unei Informații Obligatorii de Origine (IOO) de la autoritățile vamale europene, un document certificat de autoritățile vamale, care verifică și confirmă originea mărfurilor.

În acest mod, se securizează originea mărfurilor atât timp cât informațiile care au stat la baza emiterii unei IOO au fost corecte și complete. Importatorii vor ști exact ce taxe vamale au de plătit înaintea efectuării importurilor și pot negocia mai eficient prețul de achiziție sau modalitatea de livrare.

Al doilea instrument recomandat pentru dovedirea originii nepreferențiale în lipsa unei IOO ar fi un document întocmit de declarant (sau direct de exportator, daca informațiile sunt considerate a fi confidențiale), ce va conține informațiile necesare determinării originii nepreferențiale (de exemplu, descrierea bunurilor, descrierea procesului de fabricație, daca a fost obținut sau nu din materiale obținute în întregime în țara de export, regula de origine aplicată etc.). Un model de document (cu titlu informativ) este cuprins în Ghidul emis de Uniunea Europeană.

 

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră?

Verificarea corectitudinii originii nepreferențiale a mărfurilor cu ocazia controalelor vamale ulterioare este unul dintre subiectele fierbinți în Romania și în Uniunea Europeană.

Declararea și dovedirea originii mărfurilor, atât la momentul formalităților de import cât și ulterior, cade în responsabilitatea operatorilor economici importatori. Așadar, este esențial să cunoașteți regulile de origine aplicabile la nivelul UE pentru evitarea oricăror plăti adiționale de taxe la import.

 

Pregătit de către:
Mihai Petre, Director, Taxe

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te