Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 24 - Noi prevederi privind contribuțiile la Fondul pentru mediu

În această ediție:

Ordonanța de Urgență nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

În data de 2 iulie, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență care modifică Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu și Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Care sunt principalele modificări introduse de noua ordonanță?

Printre cele mai importante modificări ale Ordonanței de Urgență, menționăm următoarele:

-   Contribuția de 3% pentru veniturile obținute din vânzarea deșeurilor feroase și neferoase a fost înlocuită cu o contribuție de 2% pentru veniturile realizate din vânzarea oricărui deșeu, sumele reținându-se la sursă de către operatorii economici colectori și/sau valorificatori, care au obligația să le vireze la Fondul pentru Mediu 

-   A fost crescută valoarea ecotaxei, de la 0,10 lei/bucată la 0,15 lei/bucată, care se aplică tuturor pungilor de plastic, cu excepția celor fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile

-   A fost introdusă o contribuție de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și care raportează deșeuri pentru operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor de valorificare a deșeurilor de ambalaje /  anvelopelor uzate / deșeurilor de echipamente electrice și electronice / deșeurilor de baterii si acumulatori portabili

·  Aceasta contribuție se va plăti pentru diferența dintre deșeurile menționate mai sus ca fiind gestionate și cantitățile de deșeuri constatate de Administrația Fondului pentru Mediu

·  Contribuțiile pe care le datorau până acum operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor de valorificare a deșeurilor menționate mai sus, nu se vor mai datora, pentru cantitățile de deșeuri gestionate de operatorii economici care desfășoară activități de colectare / valorificare / salubrizare pentru care au fost stabilite obligații de plata

·  Operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare vor declara semestrial cantitățile de deșeuri de ambalaje /  anvelope uzate / deșeuri de echipamente electrice și electronice / deșeuri de baterii si acumulatori portabili gestionate

-   Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor de ambalaje (SIATD) va fi utilizat în mod obligatoriu de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (“OIREP”)  și de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare / valorificare / sortare / raportare sunt finanțate de către OIREP

·  Neutilizarea aplicației SIATD va fi sancționată cu amendă de până la 100.000 lei

·  Ordinul privind instrucțiunile de utilizare a aplicației SIATD va fi aprobat în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență

-   OIREP-urile vor fi obligate să mențină în fiecare an de activitate cel puțin cantitatea de 10.000 tone de ambalaje introdusă pe piață de către acționari în anul precedent

-   A fost introdusă posibilitatea ca persoanele juridice din industria HORECA, să predea ambalajele folosite unor colectori autorizați care au încheiat contract cu un OIREP

-   Atât în Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cât și în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, au fost modificate anexele privind obiectivele minime de valorificare, fiind menționate pentru perioada 2019-2022 obiectivele de anul trecut (60% obiectiv global de valorificare). Începând cu anul 2023, aceste obiective vor crește semnificativ.

 

Cum vă impactează aceste prevederi?

Vă recomandăm să analizați impactul acestor modificări asupra modului de gestionare a deșeurilor de ambalaje /  anvelopelor uzate / deșeurilor de echipamente electrice și electronice / deșeurilor de baterii si acumulatori portabili și să luați măsurile necesare în vederea asigurării conformării cu prevederile legale.

 

Pregătit de către:
Mihai Petre, Director -  Taxe Indirecte
Daniela Neagoe, Senior Manager -  Taxe indirecte

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te