Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 28 – Deducerea TVA aferenta cheltuielilor cu servicii profesionale efectuate în vederea achiziţiei de acţiuni ale altei societăţi şi prestării de servicii taxabile către aceasta din urmă

Decizia CJUE în cauza C-249/17 Ryanair Ltd

În data de 17 Octombrie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis o hotărâre în cauza Ryanair Ltd (C-249/17). Cauza este relevantă, în special pentru sectorul holding-urilor şi tratează condiţiile de acordare a dreptului de deducere a TVA achitată pentru cheltuielile cu servicii profesionale efectuate de către o societate în vederea  achiziţiei acţiunilor unei societăţi concurente şi intenţiei de a-i presta acesteia din urmă servicii taxabile, după momentul preluării.

În acest sens, CJUE a decis că, unei societăţi precum cea în discuţie în litigiul principal trebuie să i se acorde dreptul de deducere a TVA achitată în amonte aferentă cheltuielilor referitoare la prestări de servicii de consiliere efectuate în cadrul unei oferte publice de cumpărare, chiar dacă s-a dovedit că acestă activitate economică nu s-a realizat, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie legate exclusiv de activitatea economică preconizată.

Particularități ale cauzei și decizia Curții

În cursul anului 2006, compania aeriană irlandeză Ryanair Ltd a lansat o ofertă publică de cumpărare privind totalitatea acţiunilor une alte companii aeriene. Cu această ocazie, Ryanair Ltd a efectuat cheltuieli cu prestările de servicii de consiliere şi alte servicii legate de achiziţia preconizată. Din raţiuni care ţineau de respectarea dreptului concurenţei, operaţiunea nu a putut fi pe deplin realizată, astfel încât Ryanair Ltd a dobândit doar o parte din capitalul social al societăţii-ţintă.

Ulterior, Ryanair Ltd a solicitat deduderea TVA achitată în amonte în legătură cu aceste cheltuieli, invocând faptul că, intenţia sa era de a interveni în administrarea societăţii-ţintă, furnizându-i acesteia din urmă servicii de administrare taxabile.

Întrucât autorităţile fiscale au refuzat această deducere, argumentând că TVA nu ar putea fi dedusă din costurile aferente unei tranzacții care nu a generat niciodată activități impozabile, cazul a ajuns în final la CJUE, prin intermediul a două întrebari preliminare, după cum urmează:

  • Intenția de a furniza servicii de management unei societăţi-ţintă, în cazul în care preluarea are succes, este suficientă pentru a stabili că potențialul cumpărător este angajat în activități economice?
  • Poate exista o „legătură directă și imediată” suficientă între serviciile profesionale oferite în contextul unei potenţiale preluări şi prestarea potenţială de servicii de administrare a societăţii-ţintă, care să permită deducerea TVA datorată pentru serviciile profesionale respective?

CJUE a urmat în mare măsură opinia Avocatului General (AG), afirmând că, prestările de servicii profesionale au fost efectuate către Ryanair Ltd în condiţiile în care aceasta, prin achiziţia preconizată de acţiuni intenţiona să desfăşoare o activitate economică constând în prestarea de servicii de management taxabile către societatea-ţintă.

Astfel, Ryanair Ltd. a acţionat ca persoană impozabilă în momentul achiziţiei serviciilor profesionale şi este îndreptățită să beneficieze de dreptul de deducere a TVA aferentă acestor servicii, chiar dacă serviciile de management taxabile nu au mai fost realizate ulterior. Mai mult, cheltuielile efectuate în vederea achiziției acțiunilor societăţii-ţintă se constată că sunt atribuibile prestării de servicii de management taxabile care a fost preconizată a se realiza în viitor. Astfel, se constată că există o legătură directă și imediată între aceste cheltuieli și ansamblul activității economice viitoare nerealizată.

Prin urmare, Ryanair Ltd beneficiază de dreptul de deducere integrală a TVA aferentă achiziţiilor de servicii profesionale efectuate cu ocazia oferte publice de cumpărare a unei alte companii aeriene.

Ce aduce nou decizia CJUE în cauza Ryanair Ltd?

Ryanair este cea mai recentă decizie a CJUE dintr-o serie de cauze în care s-au analizat aspecte privind tranzacții legate de societăţi de tip holding, precum Cauza C-320/17 – Marle Participations. Hotărârea reafirmă exercitarea dreptului de deducere a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri sau servicii în amonte presupunând că, sumele cheltuite pentru achiziţia acestora să facă parte din elemente constitutive ale preţului operaţiunilor impozabile din aval (Hotărârea CJUE în Cauza C-132/16 – Iberdrola Inmobiliaria).

În plus, această decizie oferă clarificări asupra posibilităților de deducere a TVA aferentă cheltuielilor cu serviciile profesionale efectuate în cadrul unei oferte publice de cumpărare, chiar dacă s-a dovedit că această activitate economică nu a mai fost realizată și, prin urmare, nu a condus la operațiuni taxabile.

Cum vă putem sprijini

Logica CJUE este clară și reflectă direcția sa generală deja consacrată în ceea ce privește acest subiect. Orice afacere potențial afectată trebuie să analizeze în mod critic această decizie și să stabilească care ar fi impactul acesteia asupra tratamentului de TVA aferent achizițiilor sale de servicii, iar noi vă putem sprijini în această analiză.

 

Autor:

Ramona Stefan – Tax Manager, Taxe Indirecte

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te