Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 29 – Extinderea măsurilor de simplificare privind TVA. Cotele de TVA aferente publicațiilor electronice

În această ediție:
  • Extinderea aplicării mecanismul opțional de taxare inversă în legătură cu livrarea anumitor bunuri și prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă
  • Cotele de TVA aplicabile publicațiilor electronice

Extinderea aplicării mecanismul opțional de taxare inversă în legătură cu livrarea anumitor bunuri și prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă

Consiliul a adoptat, în data de 24 septembrie 2018, o directivă privind extinderea până la data de 30 iunie 2022 a posibilității statelor membre de a:

(i) aplica mecanismul taxării inverse pentru a combate frauda în ceea ce privește livrările de bunuri și prestările de servicii incluse la articolul 199a(1) din Directiva Europeană de TVA;

(ii) utiliza mecanismul de reacție rapidă pentru a combate frauda în domeniul TVA.

Directiva urmează să intre în vigoare în a 20a zi următoare celei a publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aplicarea mecanismului de taxare inversă cu privire la ‘tranzacții locale’ (implementarea în legislația de TVA românească a mecanismului descris la punctul (i) de mai sus), în cazul anumitor livrări de bunuri / prestări de servicii, este în prezent reglementată de art. 331 din Codul fiscal din România și, conform regulilor de TVA în vigoare, este posibilă doar până la finalul acestui an.

Directiva nou adoptată permite aplicarea așa-numitelor ‘măsuri de simplificare privind TVA’, detaliate mai sus, până la data de 30 iunie 2022.

Se intenționează ca această directivă să producă efecte până la data implementării noului sistem ‘definitiv’ de TVA la nivelul Uniunii Europene.

Textul directivei poate fi accesat utilizând link-ul de mai jos:

Directiva privind aplicarea opțională a mecanismului taxării inverse și a Mecanismului de Reacție Rapidă

Cotele de TVA aplicabile pentru publicațiile electronice

În data de 6 noiembrie 2018 Consiliul a adoptat de asemenea o directivă ce permite alinierea regulilor de TVA aplicabile pentru publicațiile electronice și publicațiile pe suport fizic. Directiva urmează să intre în vigoare în a 20a zi următoare celei a publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prin urmare, statele membre vor putea să aplice cote de TVA reduse / super-reduse sau cota de TVA de 0%, așa cum sunt acestea aplicabile conform regulilor de TVA naționale cu privire la publicațiile pe suport fizic, și pentru publicațiile electronice.

Potrivit regulilor de TVA europene actuale, serviciile furnizate pe cale electronică sunt taxate la cotele de TVA standard (cotă de TVA de 19% în cazul României) în timp ce publicațiile pe suport fizic pot beneficia de cote reduse / super-reduse sau de cota de TVA de 0%. Potrivit legislației de TVA din România, o cotă de TVA de 5% este aplicabilă, de exemplu, pentru livrarea de cărți, reviste, ziare.

Urmare a adoptării acestei directive, același tratament de TVA va putea fi aplicabil și în cazul publicațiilor electronice.

Este important de menționat că aceste noi reguli vor fi aplicabile până la introducerea unui nou sistem ‘definitiv’ de TVA. În prezent există propuneri privind implementarea noului sistem de TVA la nivelul Uniunii Europene, ce ar putea conduce, printre altele, la o creștere a flexibilității statelor membre în ceea ce privește aplicarea cotelor de TVA.

Textul directivei poate fi accesat utilizând link-ul de mai jos:

Directiva privind cotele de TVA aferente publicațiilor

 

Autor:

Catalina Cambei – Manager, Taxe Indirecte

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te