Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 33 – Scutirea de TVA aferentă importului de bunuri urmat de o livrare intracomunitară de bunuri

Decizia CJUE în cauza C-528/17 Milan Božičevič Ježovnik

În data de 25 Octombrie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis o hotărâre în cauza Milan Božičevič Ježovnik (C-528/17). Cauza este relevantă, în special pentru sectorul importurilor și comerțului intracomunitar și tratează condiţiile de acordare a scutirii de TVA în cazul unui import de bunuri urmat de o livrare ulterioară a acestora pe teritoriul Uniunii Europene.

Conform hotărârii CJUE, în situația în care persoana impozabilă importatoare și furnizoare a beneficiat de o scutire de TVA la import, în temeiul unei autorizații emise în urma unui control prealabil de către autoritățile vamale competente pe baza elementelor de probă furnizate de această persoană impozabilă, aceasta nu este obligată să achite TVA a posteriori, atunci când, cu ocazia unui control ulterior, se dovedește că nu erau întrunite condițiile materiale ale scutirii.

Totuși, reprezintă o excepție cazul în care se stabilește obiectiv că, importatorul / furnizorul știa sau ar fi trebuit să știe că livrările ulterioare importurilor în discuție erau implicate într‑o fraudă comisă de cumpărător și nu a luat toate măsurile rezonabile care îi stăteau în putere pentru a evita frauda respectivă, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.

Particularități ale cauzei și decizia Curții

În urma unui control vamal ulterior, biroul vamal a constat că mai mulți cumpărători ai bunurilor fuseseră înregistrați și de-registrați în scopuri de TVA în aceeași zi, cu puțin timp înaintea primei livrări. Mai mult decât atât, scrisorile de trăsura CMR erau ilizibile și incomplete și cuprindeau informații insuficiente în legătura cu data și locul descărcării mărfurilor.

Biroul vamal sloven de import a cules informații de la autoritățile române și a constatat faptul că, unii cumpărători erau „firme-fantomă”, iar unii dintre transportatori ar fi negat autenticitatea semnăturilor care figurează pe documentele de transport, precum și existența vreunei legături cu cumpărătorii.

Prin urmare, CJUE a concluzionat că, întrucât importatorul / furnizorul a beneficiat de o scutire de TVA la import în temeiul unei autorizații emise în urma unui control prealabil de către autoritățile vamale, acesta nu e obligat să achite TVA a posteriori atunci când, în timpul unui control ulterior, se dovedește că nu erau întrunite condițiile scutirii, cu excepția cazului în care se dovedește că importatorul / furnizorul știa sau trebuia să știe că livrările subsecvente importului erau implicate într-o fraudă comisă de persoana care a achiziționat bunurile.

Ce aduce nou decizia CJUE în cauza Božičevič Ježovnik?

Božičevič Ježovnik este cea mai recentă decizie a CJUE dintr-o serie de alte cauze (precum Cauza C-108/17 – Enteco Baltic) în care s-au analizat aspecte legate de scutirea de TVA la import pentru bunurile ce urmează a fi livrate intra-comunitar.

Hotărârea reafirmă faptul că, scutirea de TVA nu poate fi refuzată dacă furnizorul dovedește că a luat toate măsurile de precauție si nu știa sau nu trebuia să știe ca beneficiarii săi sunt implicați într-o fraudă fiscal.

 

Autor:

Ramona Stefan – Manager, Taxe Indirecte

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev - Partener, Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te