Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 7 - Ordinul nr. 149/2019

În această ediție:

Ordinul nr. 149/2019

Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, act în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 27 februarie 2019.

 

S-a modificat metodologia de calcul a contribuțiilor către Fondul pentru Mediu

Redăm mai jos principalele precizări:

- începând cu anul 2020, pot face obiectul contractului dintre PRODUCĂTORI si OIOREP (fostul OTR), numai cantităţile de ambalaje puse pe piață începând cu luna în care a fost încheiat contractul. Pentru anul 2019 este, astfel, posibilă preluarea de către OIOREP și a cantităților puse pe piață înaintea semnării contractului;

- începând cu data de 31 martie 2019, ambalajele primare reutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l utilizate pentru produsele destinate consumului populaţiei se înregistrează în evidenţele contabile, la valoarea prevazută în legislație;

- în cazul ambalajelor, pentru calculul contribuției către AFM cantitatea de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare prin reciclare se consideră ca fiind greutatea deşeurilor de ambalaje care intră în operaţia de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanţe. Se revine, astfel, la necesitatea obținerii din partea reciclatorului final a unei declarații privind realizarea efectivă a reciclării.

- pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor, cantităţile de deşeuri de ambalaje trebuie să facă obiectul unei prestări de servicii de valorificare/reciclare, în care prestatorul este operatorul economic care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor de ambalaje, iar beneficiarul este PRODUCĂTORUL. A fost exclusă cerința privind semnarea contractelor de prestări de servicii doar cu colectori/ valorificatori ce dețin autorizații de mediu, fiind, astfel, acceptați și brokerii, spre exemplu;

- pentru a fi luate în calcul la îndeplinirea în mod individual a obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, este obligatoriu ca deşeurile de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv cele returnate de la beneficiari, să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte la o valoare justă;

- ambalajele reutilizabile care se returnează furnizorilor interni şi externi se înregistrează în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte la o valoare justă;

- nu se consideră introducere pe piață dacă produsul se află în locurile de depozitare ale producătorului (sau ale reprezentantului său autorizat stabilit în România) sau ale importatorului, unde produsul nu este încă pus la dispoziţie sau nu este livrat în vederea distribuţiei, consumului sau utilizării. S-a clarificat, astfel, obligația declarării punerii pe piață în momentul vânzării/ consumului/ utilizării produsului.

 

De asemenea, au fost introduse prevederi cu impact secundar asupra tuturor firmelor generatoare de deșeuri:

-    contravaloarea contribuţiei pentru economia circulară se suportă de către persoana fizică sau persoana juridică ce încredinţează pentru eliminare finală deşeurile municipale şi deşeurile din construcţii şi desfiinţări. Contribuția se transferă, astfel, de la unitățile administrativ teritoriale (UAT) către populație/ agenți economici; 

-    contribuţia de 50 lei/tonă, declarată și plătită anual de către UAT în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, include acum în formula de calcul atât cantitatea de deşeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare cât şi prin operatorii economici colectori autorizati. A fost clarificată posibilitatea colectorilor autorizați de a colecta deșeuri reciclabile din deșeurile municipale.

 

Pentru mai multe informatii, nu ezitati sa ne contactati.

 

Pregătit de către:

Adrian Teampau – Partener Asociat, Impozite Indirecte
Laura Ciobanu -  Manager, Impozite Indirecte
Viorel Ionescu – Senior Consultant, Impozite Indirecte

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te