Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 9 – CJUE: Concluziile Avocatului General in privinta scutirii de TVA pentru vanzarile platformelor de foraj marin in largul marii

În această ediție:

Când și cum se aplică scutirea de TVA pentru vânzările platformelor de foraj marin în largul mării ?

Concluziile Avocatului General în cauza C-291/18 Grup Servicii Petroliere

La 10 aprilie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a prezentat concluziile avocatului general (AG) în sesizarea trimisă de instanța română (Curtea de Apel București) cu privire la întrebarea dacă articolul 148 litera (c) din Directiva TVA, coroborat cu articolul 148 litera (a) trebuie interpretat în sensul că scutirea de TVA se aplică, în anumite împrejurări, vânzării de platforme de foraj marin “auto-ridicătoare” în largul mării.

 

Particularități ale cauzei

În luna mai 2008, Grup Servicii Petroliere (GSP) a vândut trei platforme „auto-ridicătoare” de foraj în largul mării către cumpărători maltezi, pentru a desfășura activități de foraj. Echipamentele de tip jackup (sau elemente de auto-ridicare) sunt platforme mobile care constau dintr-un corp de plutire care a fost prevăzut cu mai multe picioare mobile. Corpul permite ca unitatea de foraj și toate echipamentele atașate să fie transportate la locul de foraj propus, cu picioarele ridicate și corpul plutitor pe apă. Când platforma ajunge la locație, picioarele sunt apoi coborâte ("introduse") în apă. Picioarele ancorează astfel platforma de fundul mării, iar platforma corpului este ridicată peste suprafața mării. Atunci când platforma se află în această poziție extinsă (sau "ridicată"), ea formează o platformă statică. Numai când picioarele sunt retrase la sfârșitul operației de forare, corpul poate pluti din nou.

Cele trei platforme în cauză nu sunt autopropulsate, ci manevrate prin remorcare. De asemenea, cu toate că platforma susține un echipaj, există un jurnal de bord și poate fi manevrată de motoarele sale pentru a face față curenților oceanici și derivei pe mare, Avocatul General a remarcat - deși acestea sunt în cele din urmă fapte pe care instanța de trimitere trebuie să le verifice – că și atunci când plutesc, platformele sunt transportate de la o locație la alta printr-un remorcher.

GSP a emis facturi de vânzări pentru cele trei platforme aplicând scutirea de TVA în temeiul legislației naționale, care transpune articolul 148 litera (c) din Directiva TVA. După vânzare, GSP a continuat să opereze aceste platforme în Marea Neagră, în conformitate cu termenii de navlosire de navă nudă. În cadrul inspecției, autoritățile fiscale au contestat tratamentul TVA pe motiv că, deși platformele ar putea fi considerate "nave" în sensul legislației naționale și sunt adecvate utilizării nelimitate pe mare, acestea nu "navighează" în timpul activității de foraj, ci sunt mai degrabă într-o poziție statică. Pentru ca o livrare să intre sub incidența scutirii, era necesar să se stabilească că nava în cauză navighează efectiv și predominant în largul mării. Autoritatea fiscală a considerat că navigația este o utilizare secundară.

Avocatul General a menționat că articolul 148 literele (a) și (c) se referă nu numai la "nave", ci și la "nave utilizate pentru navigația în largul mării". În limbajul obișnuit, cuvântul "navă" semnifică o ambarcațiune care este capabilă să desfășoare o activitate care implică transportul de persoane sau bunuri. Avocatul General a constatat că este îndoielnic faptul că un dispozitiv de tipul celor supuse sesizării poate fi descris în mod corespunzător drept "navă" în acest sens. Chiar dacă ar putea fi considerată o navă, Avocatul General a constatat că aceasta nu este o navă "utilizată pentru navigația în largul mării", în conformitate cu articolul 148 litera (a). Obiectivul articolului 148 este de a scuti livrările de nave care au loc în domeniul geografic de aplicare al Directivei TVA, dar care sunt destinate să desfășoare activități economice în afara acestui spațiu, aplicarea acestei dispoziții unei nave necesitând, implicit, dar neapărat, că navele respective sunt cel puțin navigate pentru a ieși din apele UE.

Avocatul General a sugerat că, deși instalațiile au fost proiectate să reziste la condiții meteorologice nefavorabile și pot fi transportate în largul mării, acest lucru nu este același lucru cu a spune că acestea "sunt utilizate pentru navigația în largul mării". Avocatul General a constatat că orice altă concluzie ar însemna o denaturare a limbajului și ar fi pe bună dreptate privită cu scepticism.

De asemenea, Avocatul General a constatat că tranzacțiile care intră sub incidența articolului 148 literele (a) și (c) sunt scutite deoarece sunt legate de bunuri sau servicii achiziționate pe teritoriile UE, dar care se preconizează că vor fi utilizate în afara acestor teritorii. Aceasta înseamnă că nava în cauză trebuie să se deplaseze dintr-un loc situat în apele UE într-un loc în afara acestora, unde se vor desfășura activitățile în discuție. Nu este suficient ca o navă să fie "potrivită" pentru a fi utilizată în largul mării, nava "trebuie să se implice în principal și efectiv" într-o activitate desfășurată în largul mării.

În vederea clarificării, Avocatul General a considerat, de asemenea, că "largul mării" trebuie înțeles ca desemnând apele aflate în afara sferei teritoriale de aplicare a Directivei TVA. Atunci când o platformă desfășoară activități de foraj în zona economică exclusivă sau pe platoul continental al unui Stat Membru, aceste activități se desfășoară în cadrul domeniului de aplicare teritorial al Directivei TVA. Instalațiile în discuție din acțiunea principală, atunci când au fost achiziționate, desfășurau activități de foraj în apele teritoriale ale României în Marea Neagră și au continuat să desfășoare aceste activități după momentul cumpărării lor. Întrucât Marea Neagră cade în întregime sub una din zonele economice exclusive ale diferitelor sale state de coastă, nicio parte a Mării Negre nu poate fi considerată parte din largul mării în sensul articolului 148 litera (c). Prin urmare, chiar dacă platformele ar putea fi considerate "nave" "utilizate pentru navigația în largul mării", furnizarea acestora nu poate intra sub incidența articolului 148 litera (c), tocmai datorită locului în care au efectuat activitățile lor imediat după ce au fost furnizate. Avocatul General a constatat că, spre deosebire de argumentul prezentat de GPS, această concluzie nu este nici contrazisă de faptul că aceste platforme ar putea fi mutate în viitor, nici de principiul neutralității fiscale, înțeles aici în sensul egalității de tratament.

 

Ce aduce nou cauza CJUE Grup Servicii Petroliere ?

Un set specific de circumstanțe și așteptăm să vedem dacă opinia Avocatului General va fi urmată de Curte. Cu toate acestea, opinia acoperă o problemă mai largă, deoarece unele State Membre solicită, pentru aplicarea scutirii legate de transportul internațional, că o navă trebuie doar să fie "potrivită" pentru a naviga în largul mării, indiferent de timpul petrecut în acest scop. Avocatul General a sugerat că nu este suficient ca o navă să fie potrivită pentru a fi utilizată în largul mării, ci că nava trebuie să se angajeze în principal și efectiv într-o activitate desfășurată în largul mării.

 

Pregătit de către:
Niclas Butan, Tax Manager, Taxe indirecte

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te