Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin juridic nr. 1 - Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

În această ediție:

Hotărârea de Guvern nr. 423 din 20 iunie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019

Am rezumat în cele ce urmează câteva dintre cele mai importante modificări aduse Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă („Normele Metodologice”).

Modificările aduse Normelor Metodologice intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial, respectiv 28 iunie 2019.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie

Ca o noutate, printre documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie se numără și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că, în ultimii 2 ani, solicitantului nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Prin “motive imputabile ucenicului” se înțelege: (i) încetarea raportului de muncă ca urmare a unei sancțiuni disciplinare aplicate în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau repetată de la regulile de disciplină a muncii; (ii) încetarea raportului de muncă prin demisie.

Perioada de probă

Se prevede în mod expres faptul că persoana selectată în vederea angajării ca ucenic este informată de angajator cu privire la durata perioadei de probă, perioada de probă fiind inclusă în durata pentru care se încheie contractul de ucenicie.

O altă noutate este aceea că contractul de prestări servicii de formare profesională (încheiat între angajator si prestatorul de astfel de servicii) se încheie după finalizarea perioadei de probă și nu, așa cum se prevedea până acum, pe perioada contractului de ucenicie.

Convenția încheiată cu agenția de ocupare a forței de muncă județeană

Potrivit recentelor modificări aduse Normelor Metodologice, pentru a obține beneficiile financiare reglementate de legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (respectiv 2.250 lei/lună pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie),  convenția dintre angajator și agenția de ocupare a forței de muncă județeană trebuie încheiată în termen de 60 de zile de la data expirării perioadei de probă prevăzută de contractul de ucenicie și nu în termen de 30 de zile, așa cum se prevedea până acum.

Mai mult, modelul de convenție a fost și el modificat.

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Dragoș Radu, Managing Partener – Avocat, coordonatorul societății de avocați
Andrei Ștefanovici, Senior Managing Associate – Avocat, coordonatorul practicii de dreptul muncii

 

Radu și Asociații SPRL

Cladirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987

Email: eylaw@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te