Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Procedura privind amnistia fiscală instituită prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 este acum completă

În această ediție:

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3126 din 19 septembrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 786/27.09.2019, Partea I.

Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de modificare a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3126 din 19 septembrie 2019 (“Ordinul”) cuprinde normele de aplicare ale Capitolul II din OUG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (“Ordonanța”), respectiv amânarea la plată sau anularea obligațiilor de plată accesorii.

Pe lângă faptul că sunt prevăzute clarificări în privința categoriilor de contribuabili vizați de Ordonanță și a datoriilor pentru care se poate obține amânarea sau anularea, Ordinul cuprinde și procedura efectivă de acordare a acestor facilități.

 

Ordinul conține următoarele prevederi principale:

Cu privire la sfera de aplicare, Ordinul definește, pe de-o parte, obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central care pot face obiectul Capitolului II din Ordonanță, și, pe de altă parte, debitorii care pot beneficia de facilități. În ceea ce privește subiecții facilităților, remarcăm că persoanele juridice ce înregistrează obligații bugetare principale mai mari de un milion de lei - de principiu excluse de la aplicarea facilităților Capitolul II din Ordonanță, pot totuși beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii însă doar în situația în care li se vor comunica decizii de impunere privind obligații principale scadente la 31.12.2018 în urma unei inspecții fiscale ce se afla în derulare la data de 08.08.2019, indiferent de data comunicării deciziei de impunere. În această situație, cererea de anulare a obligațiilor accesorii trebuie depusă în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Referitor la obiectul facilităților fiscale, Ordinul identifică tipurile de facilități fiscale care pot fi acordate, cât și categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit Ordonanței, pot face obiectul anulării.

De asemenea, Ordinul reglementează în mod detaliat atât procedura de acordare a amânării la plată până la momentul soluționării cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, cât și procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii.

În acest sens, sunt reglementate modalitățile de depunere a notificării prin care debitorii își exprimă intenția de a beneficia de facilitățile fiscale, elementele pe care trebuie să le cuprindă această notificare, precum și modul de soluționare a acesteia de către organele fiscale. În mod similar este reglementată și cererea de anulare a accesoriilor.

Este important de menționat că și dacă un debitor parcurge procedura necesară, anularea accesoriilor nu operează automat ci numai prin depunerea unei cereri de anulare a accesoriilor, până cel mai târziu la data de 16 decembrie 2019.

În ceea ce privește termenul până la care trebuie depusă cererea de anulare a accesoriilor și efectuată plată debitului principal restant, Ordinul prevede drept termen limită data de 16 decembrie 2019, în timp ce Ordonanța impune ca aceste operațiuni să fie efectuate până la data de 15 decembrie 2019.

Ambele documente - notificarea și cererea de anulare - vor putea fi retrase de contribuabil oricând, prin depunerea unei cereri, urmând ca organul fiscal să ia act de retragere. 

Ordinul reglementează și situația anulării obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Anexele Ordinului conțin formularele-tip pentru documentele din cadrul prezentei proceduri.

 

Pregătit de către:
Alex Slujitoru – Senior Managing Associate, Radu și Asociații SPRL

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te