Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin legislativ - August 2019

În această ediție:

·        Noua versiune a decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300)

·        Companiile stabilite în afara Uniunii Europene nu mai pot acționa ca exportatori în România, chiar dacă utilizează reprezentarea indirectă

·        Formularul 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete”

·        Ordin nr. 2273/2019 (Formularele R404 și R405)

·        Diverse

 

·        Noua versiune a decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

Printre altele, au fost introduse următoarele modificări la noua versiune a decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300):

-        Modificarea secțiunii „Date de identificare a persoanei impozabile”. În această secțiune, casetele ce conțin informații cu privire la datele de identificare a persoanei impozabile au fost numerotate de la A.1. până la A.17. .  Informațiile referitoare la domiciliul fiscal ce se regăseau anterior cumulate într-o singură casetă, sunt inserate acum în casete separate pentru fiecare câmp.

-        Modificarea secțiunii „Livrări de bunuri/Prestări de servicii în interiorul țării și exporturi”. Au fost inserate următoarele două rânduri în această secțiune:

·        Rând 17. Prestări de servicii intracomunitare conform art. 278 alin. (8) din Codul Fiscal pentru care locul prestării este în România;

·        Rând 18. Regularizări privind prestări de servicii intracomunitare conform art. 278 alin. (8) din Codul Fiscal pentru care locul prestării este în România.

-        Introducerea secțiunii „Informații privind valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul Fiscal, respectiv servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică”. Această secțiune nouă cuprinde informații privind valoarea totală fără TVA a prestărilor de servicii prevăzute la rândurile 17 și 18 menționate mai sus pentru anul precedent, respectiv valorile cumulate pentru anul curent.

Noul formular 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată" va fi utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii Iulie 2019.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 687/20 august 2019.

 

·        Formularul 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete”

Ordin nr. 2085/2 august 2019 pentru aprobarea modelului si conținutului formularului 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete”

Ordinul prevede modelul și conținutul formularului 109 "Declaraţie privind taxa pe active financiare nete”, ce se completează și se depune de către instituțiile bancare, definite la art. 86 din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 28/august 2019.

 

·        Companiile stabilite în afara Uniunii Europene nu mai pot acționa ca exportatori în Romania, chiar daca utilizează reprezentarea indirectă

Potrivit Ordinului nr. 2254/2019, începând cu data de 22 august 2019, operațiunile de export în Romania nu vor mai fi permise pentru operatorii economici stabiliți într-un stat terț Uniunii Europene, chiar dacă este utilizată modalitatea de reprezentare indirectă. Mai precis, aceștia nu vor mai putea fi menționați în caseta 2 a declarației vamale ca și exportator.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 29/august 2019.

 

·        Ordin nr. 2273/2019 (Formularele R404 și R405)

În data de 26 august 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 2273/2019 ce prevede depunerea formularelor privind raportarea pentru fiecare țară în parte (Formularele R404 - “Raportul pentru fiecare țară în parte” și R405 – “Notificare privind calitatea entităţii constitutive a grupului de intreprinderi multinaţionale, respectiv privind identitatea şi rezidenţa fiscală a entităţii raportoare a grupului de întreprinderi multinaţionale”) doar prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță (depunere on-line). Astfel, nu mai este posibilă depunerea acestor formulare pe format hârtie. Modelul și conținutul formularelor nu au suferit modificări semnificative.

 

·        Diverse

Amendament adus Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contigentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de munca în anul 2019

Ordonanța de Urgenta nr. 634/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 719/30.08.2019 suplimentează contigentul de lucrători nou admiși cu 10,000 de autorizații de munca. Contigentul total al lucrătorilor nou-admiși pe piața forței de muncă pentru anul 2019 este acum de 30.000.

Proiecte ANAF pentru aprobarea procedurilor de stabilire din oficiu a impozitului anual, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Prin intermediul proiectelor publicate pe site-ul ANAF în data de 23 august și respectiv 26 august 2019, se introduce în dezbatere publică procedura de stabilire din oficiu a creanțelor fiscale în cazul contribuabililor ce nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind aceste contribuții.

Având în vedere că în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2018 mecanismul de stabilire a impozitului pe venit nu mai presupune emiterea de către organul fiscal a deciziilor de impunere anuală, proiectele propun dreptul organului fiscal de stabilire din oficiu a creanțelor fiscale în cazul nedepunerii declarației de impunere, începând cu anul 2018.

Proiectele de ordin propun următoarele: aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual, contribuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări sociale de sănătate pe veniturile persoanelor fizice, aprobarea modelului și conținutul formularului privind estimarea bazei de calcul, aprobarea modelului și conținutul deciziei de impunere din oficiu și a celei de anulare pentru impozit și contribuții pentru persoanele fizice.

 

·        Modificări aduse Anexei Metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru țițeiurile extrase din România și a Instrucțiunilor tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere

Ordinul nr. 281/2019 al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM)  pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul nr. 204/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilirea a prețului de referință pentru țițeiurile extrase în România și a Instrucțiunilor tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere

Printre altele, au fost introduse următoarele modificări la Anexa nr. 2 din Ordonanța nr. 204/2019 privind instrucțiunile tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere:

-         introducerea obligației de plată a redevenței petroliere trimestrial, până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor (fiind aliniat cu obligația deja menționată în Legea Petrolului nr. 238/2004);

-         până la 1 octombrie 2019, documentele de gestiune, depozitare, predare-primire, de custodie și de transport pot include sortimente de țiței stabilite de comun acord între vânzători și cumpărători, respectiv între titularii de acorduri  petrolierede pentru operațiunile interne de depozitare, custodie și transport al țițeiului.

Pentru mai multe detalii, puteti consulta Monitorul Oficial nr. 638/1 august 2019.

 

·        Modificarea anexei la Ordinul nr. 32/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilirea a prețului de referință pentru gaze naturale extrase din România

Printre altele, au fost introduse următoarele articole în anexa Ordinului nr. 32/2018 privind Metodologia de stabilire a prețurilor de referință pentru gazele naturale extrase în România:

-         pentru cantitățile de gaze naturale extrase în România și rezultate din activitatea de producție internă curentă și vândute la prețul de 68 RON/MWh către furnizorii clienților casnici și ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la  producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumul populației (în conformitate cu Legea energiei electrice nr. 123/2012, art. 124 (1(1) – 1 (3)), pentru perioada de aplicabilitate, prețul de referință va fi determinat lunar astfel:

Preț de referință (RON/1000 Stmc) = 68 (RON/MWh) x PCS (putere calorifică superioară medie, transmisă anual de catre Societatea Națională de  Transport Gaze Naturale "Transgaz" SA Medias

Producătorii de gaze naturale vor evidenția în documentațiile aferente calculului redevențelor petroliere cantitățile de gaze naturale valorificate la prețul de
68 RON/MWh reglementat prin Ordinul nr. 114/2018, separat de cantitățile de gaze naturale care se valorifica pe piața liberă, repartizate în mod proporțional pe zăcăminte comerciale, în funcție de valoarea producției extrase din acestea.

Pentru mai multe detalii, puteti consulta Monitorul Oficial nr. 638/1 august 2019.

 

Pregătit de către:
Costin Manta – Director, Taxe indirecte
Carmen Afanasenco – Senior Manager, Taxe Directe
Geanina Ciorata – Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te