Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin legislativ Nr. 12 - Decembrie 2018

În această ediție:

 

·        Ordonanța de urgență nr. 114

·        Turnurile de susţinere a turbinelor eoliene, subiect de taxe locale

·        Intrastat

·        Vamă

·        Taxa pe valoarea adăugată

·        Diverse

 

·        Ordonanța de urgență nr. 114

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 114 / 29 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Ordonanța de Urgență instituie măsuri fiscale adiționale și modifică anumite acte normative, printre care:

-  Taxa pe active financiare

-  Taxe și contribuții speciale în domeniul energiei, gazelor naturale, jocuri de noroc, construcții și telecomunicații

-  Facilități în sfera impozitului pe venit și contribuțiilor sociale în domeniul construcțiilor

-  Fonduri de pensii administrate privat

-  Prelungirea aplicării măsurilor de simplificare în domeniul TVA pentru anumite categorii de tranzacții

-  Modificarea nivelului accizelor

 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 1 din data de 8 ianuarie 2019.

 

·        Turnurile de susţinere a turbinelor eoliene, subiect de taxe locale

Construcţiile reprezentând turnuri de susţinere a turbinelor eoliene sunt considerate clădiri în scopul impozitelor locale.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 37 din data de 6 decembrie 2018.

 

·        Intrastat

Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1667 / 14 noiembrie 2018 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2019.

Pragurile valorice pentru Intrastat pentru anul 2019 rămân 900.000 lei atât pentru expedieri cât și pentru introduceri intra-UE de bunuri.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 1030 / 4 decembrie 2018.

 

·        Vamă

Modificări aduse Regulamentului nr. 428/2009 privind controlul exporturilor, transferului, intermedierii și tranzitului articolelor cu dublă utilizare

Prin Regulamentul Delegat al Comisiei nr. 1922/2018 se modifică Regulamentul nr. 428/2009 după cum urmează:

(1)    Se înlocuiește anexa I care conține lista cu produse cu dublă utilizare;

(2)    Se înlocuiesc anexele IIa-IIf care stabilesc autorizațiile generale de export ale Uniunii;

(3)    Se înlocuiește anexa IV care stabilește cerințele de autorizare pentru anumite transferuri intracomunitare de bunuri.

Prezentul regulament a intrat în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 / 14.12.2018.

 

Procedura de inregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice

Pe 28 decembrie 2018 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 1115 Ordinul nr. 3236 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 2 din data de 8 ianuarie 2019.

 

·        Taxa pe valoarea adăugată

Instrucțiuni pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru prestări de servicii restaurat sau catering

În  Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3659 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 40 din data de 11 decembrie 2018.

 

Operațiuni care dau dreptul la debitarea contului de TVA

În Monitorul Oficial nr. 1069 din 18 decembrie 2018 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF 3040 privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 41 din data de 21 decembrie 2018.

 

Ajustări pe termen scurt ale sistemului actual de TVA al UE

Pe 4 decembrie Consiliul a adoptat trei acte legislative menite să adapteze unele din normele UE privind TVA pentru a reglementa anumite aspecte specifice până la introducerea unui nou sistem de TVA. Aceste modificări se aplica începând cu 1 Ianuarie 2020.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 38 din data de 7 decembrie 2018.

 

Directiva (UE) 2018/2057 a Consiliului din 20 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag

Conform directivei, un stat membru poate introduce un mecanism generalizat de taxare inversă pentru livrările sau prestările fără caracter transfrontalier, cu condiția ca persoana responsabilă pentru plata TVA să fie persoana impozabilă căreia i se livrează toate bunurile sau i se prestează toate serviciile care depășesc un prag de 17 500 EUR per tranzacție. Acest lucru este posibil numai până la 30 iunie 2022.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 329/ 27.12.2018

 

·        Diverse

Ordonanța de Urgență nr. 111/ 20 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanței de Urgență nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

Ordonanța de Urgență introduce scutirea contribuției trimestriale pentru valoarea consumului centralizat aferentă vaccinurilor achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate începând cu data de 01 ianuarie 2019, lista vaccinurilor urmând a fi aprobată prin Ordin al Ministrului Sănătății.

De asemenea, se modifică elementul BAt (valoarea bugetului aprobat trimestrial) pentru trimestrul IV 2018, valoarea acestuia crescând de la 1.515 milioane lei la 1.595 milioane lei. 

În plus, începând cu 1 ianuarie 2019 se modifică metoda de calcul a contribuției trimestriale, elementul BAt al formulei de calcul nemaifiind raportat la o valoare fixă.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 1092 din data de 21 decembrie 2018.

 

Ordinul nr. 1549/2018 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat

Ordinul nr. 1549/2018 a intrat în vigoare la data de 6 decembrie 2018 și înlocuiește Ordinul nr. 581/2014.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 1036 din data de 06 decembrie 2018.

 

Ordonanța de urgență nr. 107/2018 privind modificarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2018 modifică și completează mai multe acte normative printre care Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Conform acestei Ordonante de Urgenta, prevederile din Legea nr. 165/2018 referitoare la tichete de vacanță vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Până la această dată se vor aplica prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 1058 din data de 13 decembrie 2018.

 

·        Modificări nomenclator şi instrucţiuni aferente formularului 100

A fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 100, aducându-se modificări nomenclatorului şi instrucţiunilor de completare aferente.

Printre altele, se introduc trei noi poziții, cu următorul cuprins:

·        Impozit asupra veniturilor suplimentare offshore

·        Compensaţii aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosinţă

·        Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 1067 din data de 17 decembrie 2018.

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te