Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin Legislativ - Septembrie 2019

În această ediție:

·        Procedura privind amnistia fiscală instituită prin Ordonanța Guvernului nr. 6 / 2019

·        Scutirea de TVA pentru o livrare a unui teren împreună cu o clădire pe care părțile intenționează să o demoleze - Decizia CJUE în cauza C-71/18 KPC Herning

·        Diverse

 

·        Procedura privind amnistia fiscală instituită prin Ordonanța Guvernului nr. 6 / 2019

Ordinul nr. 3126 / 19 septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și de modificare a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2810 / 2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de 1.000.000 lei

Ordinul prevede clarificări în privința categoriilor de contribuabili vizați de Ordonanță și a datoriilor pentru care se poate obține amânare sau anulare, precum și procedura efectivă de acordare a acestor facilități.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul juridic nr. 2 /  octombrie 2019.

Totodata, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 67 / 2019 termenul de depunere a notificării privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare (prevăzută de capitolul I din OG nr. 6 / 2019) ce inițial a fost stabilit pentru 30 septembrie 2019 a fost prelungit până la 31 octombrie 2019.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul oficial nr. 784 / 26 septembrie 2019.

 

·        Scutirea de TVA pentru o livrare a unui teren împreună cu o clădire pe care părțile intenționează să o demoleze

Decizia CJUE în cauza C-71/18 KPC Herning

În data de 4 septembrie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis o hotărâre în cauza KPC Herning (C-71/18). Cauza este relevantă în special pentru companiile care efectuează tranzacții cu proprietăți imobiliare (i.e. clădire și terenul pe care aceasta este construită), atunci când părțile intenționează să demoleze clădirea pentru a putea construi o nouă clădire, iar clădirea și terenul pe care este construită fac obiectul a două vânzări succesive.

 

Particularități ale cauzei și Decizia Curții

Cazul analizează în ce măsură poate o livrare de teren pe care la momentul livrării există o clădire să se califice ca vânzare a unui teren construibil, care face obiectul TVA, atunci când intenția părților este să demoleze respectiva clădire pentru a permite construcția unei clădiri noi.

Având în vedere jurisprudența anterioară a CJUE, este important să se decidă în ce caz o serie de livrări succesive, cum este livrarea unei clădiri și a terenului pe care aceasta este construită, demolarea clădirii urmată, eventual, de construirea unei noi clădiri, poate fi calificată, în sensul legii de TVA, ca o serie de tranzacții independente sau ca o tranzacție unică din punct de vedere economic.

Conform CJUE, în cazul analizat, la momentul ambelor tranzacții succesive, clădirea (un depozit) era pe deplin funcțională și putea fi folosită.

Pe baza celor de mai sus, CJUE a decis că articolul 12 (1) (a) si (b) și articolul 135 (1) (j) si (k) din Directiva de TVA trebuie să fie interpretate în sensul că o operațiune de livrare a unui teren pe care există o clădire nu poate fi calificată ca o livrare a unui teren construibil atunci când această operațiune este independentă de alte servicii și nu formează, împreună cu acestea, o singură operațiune, chiar dacă intenția părților a fost de a demola clădirea total sau parțial pentru a permite constuirea unei cladiri noi.

 

·        Diverse

Ordin ANAF privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare  

S-a emis în data de 21 august 2019 Ordinul nr. 2288 prin care se aproba Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare, precum și modelul și conținutul anumitor formulare.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Monitorul oficial nr. 741 / 11 septembrie 2019.

 

Ordinul nr. 189 / 23 septembrie 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36 / 2016 privind stabilirea modalității de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

Ordinul prevede modul de calcul al nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale și termenele de notificare a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la stocul ce urmează a fi constituit până la data de 31 octombrie 2019.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta  Monitorul oficial nr. 775 / 24 septembrie 2019

 

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660 / 2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice / organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

Ordinul include modificări cu privire la procedura de înregistrare în Spațiul Privat Virtual (‚SPV’), procedura de depunere a declarațiilor de înregistrare fiscală de către persoanele fizice, persoanele juridice și entități fără personalitate juridică, procedura de depunere a declarațiilor fiscale prin intermediul SPV de către persoanele fizice care se identifică cu nume și parola (‚NPOTP’).

În plus, în Anexa 1 a Ordinului sunt prezentate toate documentele ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor fizice, iar în Anexa 2 toate documentele ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul oficial nr. 785 / 27 septembrie 2019.

 

Scheme de ajutor de minimis

În decursul septembrie au fost aprobate diferite Scheme de ajutor de minimis precum:

-        Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Național Multianual pentru dezvoltarea antreprenorului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii;

-        Schema de ajutor minimis “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe / municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”;

-        Schema de “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol”;

-        Schema de “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”;

-        Schema de ajutor de minimis “Romania Start Up Plus”, aferentă obiectivului “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”;

-        Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie socială de inserție;

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul oficial nr. 736 / 9 septembrie 2019, Monitorul oficial nr. 740 / 10 septembrie 2019, Monitorul oficial nr. 774 / 24 septembrie 2019, Monitorul oficial nr. 775 / 24 septembrie 2019, Monitorul oficial nr. 778 / 25 septembrie 2019, Monitorul oficial nr. 779 / 25 septembrie 2019, Monitorul oficial nr. 784/ 26 septembrie 2019

 

Valoarea tichetelor de masă pentru semestrul doi

Din luna octombrie 2019 până în martie 2020, valoarea unui tichet de masă rămâne la fel și nu va depăși 15,18 lei.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul oficial nr. 770 / 23 septembrie 2019.

 

Pregătit de către:
Valentin Crețu – Manager, Taxe Directe
Alexandru Slujitoru – Avocat, Radu și Asociații SPRL
Andreea Cosmanescu –  Senior Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale
Nina Sava – Senior Manager, Taxe indirecte

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev - Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te