Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Cauza C-684/18 World Comm Trading Gfz SRL și decizia CJUE

În această ediție:
  • Decizia CJUE în cauza C-684/18 World Comm Trading Gfz SRL
  • Regularizarea TVA ca urmare a rabaturilor primite pentru livrări intracomunitare și locale de bunuri
 

Cauza analizează dacă baza de impozitare trebuie redusă proportional pentru fiecare stat în care au avut loc livrările în cazul reducerilor de preț globale.

 

Particularități ale cauzei și decizia Curții

World Comm Trading, o societate stabilită în România, a încheiat, la 1 Aprilie 2004, un contract de distribuție de produse de telefonie mobilă cu Nokia Corporation. Livrările efectuate de Nokia au fost realizate în baza codurilor sale de TVA din Finlanda, Germania, Ungaria și România.

Livrările intracomunitare de bunuri au fost înregistrate de Nokia ca livrări scutite de TVA, iar în contrapartidă World Comm Trading a înregistrat achiziții intracomunitare de bunuri pentru care a aplicat mecanismul taxării inverse. În ceea ce privește livrările interne, Nokia a emis facturi cu TVA din România, iar World Comm Trading a înregistrat TVA deductibilă pentru aceste achiziții.

Nokia acorda trimestrial societății World Comm Trading reduceri de preț pentru atingerea unui anumit prag de vânzări de telefonie mobilă. Acest prag de volum a fost calculat independent de locul livrării produselor.

Pentru aceste reduceri, Nokia emitea trimestrial o singură factură în care era înscris un sold negativ, însoțit de semnul „-” (minus). Această factură cuprindea codul său de TVA finlandez, chiar dacă o parte dintre produsele vizate de aceste reduceri fuseseră livrate din România. World Comm Trading înregistra ulterior TVA corespunzătoare prin aplicarea mecanismului taxării inverse. Astfel, World Comm Trading înregistra întreaga sumă corespunzătoare reducerilor obținute ca fiind aferentă unor operațiuni intracomunitare.

În urma unei inspecții fiscale, autoritățile fiscale române au constatat că World Comm Trading înregistrase TVA în mod eronat, nefăcând distincție între livrările interne și livrările intracomunitare. Prin urmare, autoritățile fiscale au emis o decizie de impunere în cuantum total de 821 377 de RON (aproximativ 173 856 euro), care cuprindea de asemenea dobânzi și penalități de întârziere.

 

Întrebările preliminare adresate de către Curtea de Apel București:

1. Dacă articolul 90 din Directiva TVA și principiul neutralității TVA se opun unei legislații naționale care refuză unei societăți dreptul de deducere a TVA proporțional cu valoarea discount-ului aplicat unor livrări de bunuri interne, pe motiv că factura fiscală emisă de furnizorul intracomunitar evidențiază discount-ul global, acordat atât pentru produsele care au făcut obiectul livrărilor intracomunitare, cât și pentru cele care au făcut obiectul livrărilor interne furnizate în baza aceluiași contract‑cadru, dar înregistrate ca achiziție din statul membru de referință de la un membru al grupului, cu alt cod de TVA decât cel din factura de discount?

2. Dacă răspunsul la prima întrebare este negativ, principiul proporționalității se opune ca beneficiarului să i se refuze dreptul de deducere a TVA proporțional cu valoarea discount-ului acordat global de furnizorul intracomunitar, în ipoteza în care furnizorul local și‑a încetat activitatea economică și nu își mai poate reduce baza de impozitare a livrării prin emiterea unei facturi cu propriul cod de TVA, în vederea rambursării diferenței de TVA colectată suplimentar?

CJUE a confirmat abordarea autoritatilor fiscale romane de a regulariza dreptul de deducere a TVA a unei persoane impozabile ca urmare a obținerii a unor reduceri, considerand ca deducerea inițială era mai mare decât cea la care avea dreptul persoana impozabilă.

Concluzia de mai sus este valabila și atunci când furnizorul persoanei impozabile menționate și‑a încetat activitățile în respectivul stat membru, iar respectivul furnizor nu mai poate, din acest motiv, să solicite rambursarea unei părți din TVA pe care a achitat-o.

Această decizie arată importanța implementării unui mecanism de urmărire de către beneficiari a reducerilor de preț la care sunt îndreptățiți, aceste reduceri având și un impact fiscal, dincolo de aspectul comercial.

 

Astfel, recomandăm societăților să analizeze discount-urile primite de la furnizori pentru a se asigura că tratamentul de TVA corect a fost aplicat cu privire la aceste operațiuni. Echipa noastră vă poate asista cu efectuarea acestei analize, în particular în contextul interpretării deciziei redate mai sus.

 
Pregătit de către:
Costin Manta – Director, Taxe indirecte
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te