Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Cauza CJUE C-430/19 - C.F.

În această ediție:

Decizia CJUE în cauza C-430/19 - C.F.

Dreptul la apărare                 

 

Cauza CJUE C-430/19 - C.F.

Cauza analizează dacă, în cadrul procedurilor de inspecție fiscală, împrejurarea că o persoană nu a avut posibilitatea să aibă acces la informațiile care figurează în dosarul său administrativ impune ca decizia adoptată de autoritatea fiscală să fie anulată.

De asemenea, instanța de trimitere întreabă, în esență, dacă, în prezența unor simple bănuieli nesusținute de dovezi ale autorității fiscale cu privire la realizarea efectivă a operațiunilor economice care au stat la baza emiterii unei facturi fiscale, persoanei impozabile poate să i se refuze dreptul de deducere a TVA dacă nu este în măsură să furnizeze, în afara facturii menționate, alte elemente care să probeze realitatea operațiunilor economice realizate.

 

Particularități ale cauzei și decizia Curții

CF, societate comercială de drept român, a făcut obiectul unei inspecții fiscale a administrației locale privind impozitul pe profit și TVA.

Această inspecție fiscală a fost suspendată timp de șase luni pentru a permite direcției regionale antifraudă să efectueze o investigație, la care a participat și Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Ancheta penală s‑a încheiat printr‑o decizie de clasare.

În raportul de inspecție fiscală, administrația locală a arătat că operațiunile comerciale dintre CF și doi dintre furnizorii acesteia erau fictive, pentru motivul că acești doi furnizori nu aveau capacitatea tehnică și logistică de a presta serviciile pe care le‑au facturat societății CF. De asemenea, potrivit autorităților menționate, caracterul fictiv al operațiunilor comerciale dintre CF și furnizorii menționați rezulta din faptul că CF nu putea prezenta alte documente justificative decât factura fiscală.

CF a contestat raportul de inspecție fiscală menționat și a solicitat accesul la întregul său dosar administrativ. Aceasta a arătat că nu a fost informată, la momentul inspecției fiscale, cu privire la modul în care ancheta penală a putut influența inspecția autorităților fiscale.

În urma respingerii contestației sale de către autoritățile fiscale, CF a formulat o acțiune la instanța de trimitere.

 

În aceste condiții, CJUE a decis că:

1.      Principiul general al dreptului Uniunii al respectării dreptului la apărare trebuie interpretat în sensul că, dacă, în cadrul procedurilor administrative naționale de inspecție și de determinare a bazei de impozitare a TVA, o persoană impozabilă nu a avut posibilitatea să aibă acces la informațiile care figurează în dosarul său administrativ și care au fost luate în considerare la adoptarea unei decizii administrative care i-a impus obligații fiscale suplimentare, iar instanța sesizată constată că, în lipsa acestei neregularități, procedura ar fi putut avea un rezultat diferit, acest principiu impune ca această decizie să fie anulată.

2.      Principiile care guvernează aplicarea de către statele membre a regimului comun al TVA, în special cele ale neutralității fiscale și securității juridice, trebuie interpretate în sensul că se opun ca, în prezența unor simple bănuieli nesusținute cu dovezi ale administrației fiscale naționale cu privire la realizarea efectivă a operațiunilor economice care au stat la baza emiterii unei facturi fiscale, persoanei impozabile destinatare a acestei facturi să i se refuze dreptul de deducere a TVA dacă nu este în măsură să furnizeze, în afara facturii menționate, alte elemente care să probeze realitatea operațiunilor economice realizate.

 

Impactul deciziei

Această decizie ar trebui avută în vedere de contribuabilii cărora, în cursul unui control al autorităților fiscale, le este refuzat accesul la documentele și informațiile care fundamentează decizia de impunere.

De asemenea, această decizie va putea fi invocată de către contribuabilii cărora le este refuzat dreptul de deducere a TVA pe motivul unor simple bănuieli nesusținute de dovezi ale autorităților fiscale, cu toate că persoana impozabilă prezintă în exercitarea dreptului de deducere o factură fiscală.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să ne contactați în vederea clarificării oricăror alte aspecte referitoare la decizia CJUE în cauza C-430/19 - C.F. și la aplicabilitatea acesteia.

 
Pregătit de către:
Emanuel Băncilă – Partener, Liderul practicii de dispute și litigii fiscale
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te