Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Cauza CJUE C-547/18 Dong Yang Electronics

În această ediție:

Decizia CJUE în cauza C-547/18 Dong Yang Electronics

Locul prestării serviciilor

 

Cauza CJUE C-547/18 Dong Yang Electronics

Cauza analizează dacă o filială poate fi văzută ca un sediu fix al unei companii mamă, care este locul prestării de servicii către acea companie și care Stat poate impune taxe.

 

Particularități ale cauzei și decizia Curții

Societatea Dong Yang Electronics, cu sediul în Polonia, a încheiat cu LG Display, cu sediul în Republica Coreea, un contract privind prestarea de servicii ce implicau materiale aflate în proprietatea LG Coreea. Aceste materiale au fost furnizate societății Dong Yang de către o filială a LG Coreea în Polonia.

LG Coreea, care era înregistrată în Polonia în scopuri de TVA și avea un mandatar fiscal, a dat asigurări societății Dong Yang că nu are un sediu fix din perspectiva TVA în Polonia. Prin urmare, societatea Dong Yang a emis facturi către LG Coreea în care nu a fost calculată taxa pe valoarea adăugată.

Cu toate acestea, autoritățile fiscale poloneze au stabilit în sarcina societății Dong Yang taxa pe valoarea adăugată aferentă serviciilor prestate, întrucât, în realitate, serviciile nu ar fi fost prestate de societatea Dong Yang către sediul din Coreea al LG Coreea, ci la sediul fix al acesteia din Polonia. Autoritățile fiscale au considerat că LG Coreea ar fi înființat, prin însăși „exploatarea potențialului economic” al filialei sale, un sediu fix din perspectiva TVA, iar Dong Yang ar fi trebuit să examineze utilizarea serviciului prestat de aceasta.

 

În aceste condiții, instanța națională a decis să adreseze CJUE următoarele întrebări:

  1. Din simpla împrejurare că o societate cu sediul în afara Uniunii Europene deține o filială cu sediul în Polonia se poate deduce prezența unui sediu fix în Polonia în sensul articolului 44 din Directiva TVA și al articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare?
  2. În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, un terț este obligat să examineze relațiile contractuale dintre societatea cu sediul în afara Uniunii Europene și filială pentru a determina dacă cea dintâi are un sediu fix în Polonia?
 

CJUE a decis ca articolului 44 din Directiva TVA și al articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare trebuie interpretat în sensul ca existența, pe teritoriul unui Stat Membru, a unui sediu fix al unei societăți stabilite într-un Stat terț, nu poate fi dedusă de către un furnizor de servicii din simplul motiv că societatea respectivă are o filială în acel Stat Membru. De asemenea, furnizorul de servicii nu are obligația de a examina relațiile contractuale dintre cele două entități.

Totuși, așa cum se amintește în această cauză, luarea în considerare a realității economice și comerciale constituie un criteriu fundamental pentru aplicarea sistemului comun al TVA, criteriu ce trebuie avut în vedere pentru calificarea unei filiale drept sediu fix.

 

Impactul deciziei

Această decizie ar trebui avută în vedere de către Societățile care au relații comerciale cu filiale ale unor companii stabilite în alte State.

 
Pregătit de către:
Bogdan Papavă – Manager, Taxe indirecte
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te