Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Clarificări cu privire la condițiile în care angajatorii pot primi până la 2.500 de RON lunar pentru angajarea unor persoane de peste 50 de ani ce și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de alertă/urgență sau a șomerilor între 16 și 29 de ani

În această ediție:

Clarificări cu privire la condițiile în care angajatorii pot primi până la 2.500 de RON lunar pentru angajarea unor persoane de peste 50 de ani ce și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de alertă/urgență sau a șomerilor între 16 și 29 de ani

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  a emis Ordinul nr. 2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 (OUG 220/2020) privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative  (Ordinul 2/2021).

Ordinul 2/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 17 din 7 ianuarie 2021 și a intrat în vigoare la aceeași dată.

Ordinul 2/2021 stabilește procedura prin care angajatorii vor putea beneficia de 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 RON în cazul în care, în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021, încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:

  • persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă;
  • persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, precum și cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor.
 

Documente necesare

Pentru a beneficia de facilitățile reglementate, angajatorii încheie cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă competente, nu mai târziu de data de 1 septembrie 2021, o convenție potrivit modelului prevăzut de Ordinul 2/2021. Nerespectarea acestui termen duce la pierderea dreptului de a beneficia de facilitatea oferită.
În vederea încheierii acestei convenții, angajatorii trebuie să depună prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o cerere însoțită de o serie de documente, printre care: actele în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele din categoriile menționate, actele în baza cărora au încetat raporturile de muncă dintre cetățenii români vizați de Ordinul 2/2020 și angajatorii lor străini de pe teritoriul altor state.
 

Acordarea facilităților

Facilitățile reglementate de OUG 220/2020 se acordă angajatorilor lunar, începând cu data încheierii convenției prevăzute mai sus, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă, inclusiv pentru perioada concediului de odihnă însă nu și pentru perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenției sunt suspendate.
Pentru verificarea și decontarea sumelor lunare prevăzute de OUG 220/2020, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă competente, un tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa la Ordinul 2/2021, însoțit de pontajul și statul de plată pentru luna respectivă, precum și de dovada plății salariului. 

Pentru mai multe informații, echipa Radu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 
Pregătit de către:
Anca Atanasiu – Managing Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoane de contact sunt:
Radu Diaconu – Partner, Radu și Asociații SPRL
Anca Atanasiu – Managing Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te