Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Contractele de închiriere trebuie înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară

În această ediție:

Contractele de închiriere trebuie înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară

 

Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (Legea 196/2020) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020 și a intrat în vigoare la data de 11 septembrie 2020.

Legea nr. 196/2020 a introdus o condiție suplimentară în vederea punerii în executare a înscrisurilor sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, și anume condiția înscrierii lor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM).

Cu titlu de exemplu, biletele la ordin, contractele de credit bancar, contractele de garanție personală încheiate de instituții de credit, precum și contractele de locațiune, care nu au fost încheiate în formă autentică, vor trebui înscrise în RNPM, în vederea punerii lor în executare.

În particular, contractele de închiriere încheiate sub semnătură privată (deci nu în fața unui notar public) trebuie înscrise în prealabil în RMPM pentru a putea fi puse în executare, conform modificărilor introduse în legislația națională de Legea 196/2020.

Astfel, începerea executării silite în temeiul contractelor de închiriere încheiate sub semnătură privată este acum condiționată de o formalitate suplimentară, respectiv înscrierea acestora în RNPM.

În contextul actual, proprietarii/locatorii trebuie să înregistreze contractele de închiriere atât în registrul contractelor de locațiune ținut de Autoritatea Fiscală (ANAF), cât și în RNPM, pentru a putea proceda, la nevoie, la executarea silită a locatarilor care înregistrează întârzieri la plata chiriei ori nu restituie bunul la finalul închirierii.

Pentru mai multe informații, echipa Radu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 

Pregătit de către:
Adina Nițescu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
Loredana Duică – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Radu Diaconu – Partener Asociat, Radu și Asociații SPRL
Ștefan Mantea – Managing Associate, Radu și Asociații SPRL
Elena Lăzărescu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te