Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Decizia Curții în cazul C-43/19 Vodafone Portugal –Comunicações Pessoais SA

În această ediție:

Cazul C‑43/19 Vodafone Portugal –Comunicações Pessoais SA

  • Prestare de servicii efectuată cu titlu oneros
 

Cauza vizează sumele primite de furnizori de servicii de la clienții acestora urmare  a închiderii anticipate a contractelor de prestări servicii, înainte de sfârșitul perioadei minime contractuale.

 

Particularități ale cauzei și decizia Curții

Vodafone (sau ‘Societatea’), are ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul comunicațiilor electronice, al telefoniei fixe și al accesului la internet wireless. Vodafone încheie cu clienții săi contracte de prestări de servicii ce conțin anumite clauze contractuale preferențiale în schimbul acceptării de către aceștia din urmă a unei perioade minime contractuale. În baza acestor clauze, Vodafone se asigură că poate recupera o parte din investiția efectuată în echipamentele și infrastructura de telecomunicații, activarea anumitor servicii, precum și avantajele speciale acordate clienților, prin facturarea unor sume adiționale în cazul închiderii contractelor înainte de sfârșitul perioadei minime, din culpa clienților.

Sumele respective nu pot depăși costurile suportate de Societate pentru instalarea serviciului, proporțional cu avantajul acordat clientului, identificat și cuantificat ca atare în contract. Astfel, aceste sume nu sunt egale cu cele pe care Vodafone le-ar fi primit în perioada contractuală rămasă, în cazul în care contractul nu ar fi fost reziliat.

Vodafone a considerat că aceste sume adiționale nu sunt supuse TVA, poziție cu care autoritățile fiscale din Portugalia nu au fost de acord.

În urma unui litigiu fiscal, autoritățile portugheze au adresat întrebări Curții de Justiție a Uniunii Europene (‘CJUE’) privind tratamentul de TVA aplicabil sumelor în discuție.

În opinia Curții, sumele fac parte din costurile serviciilor pe care furnizorul s-a angajat să le presteze, scopul acestora fiind similar cu cel al abonamentelor lunare de servicii, pe care clienții s-au angajat să le suporte conform contractului.

Astfel, din perspectiva realității economice, sumele percepute ca urmare a rezilierii anticipate a contractelor au scopul de a asigura furnizorului o remunerație contractuală minimă.

Curtea a considerat că prestarea de servicii a fost realizată din moment ce clienții aveau posibilitatea de a beneficia de serviciile prestate de Societate. Contravaloarea cuantumului plătit de client către Vodafone este constituită din dreptul clientului de a beneficia de executarea de către Societate a obligațiilor ce decurg din contractul de prestări de servicii, chiar și în cazul în care clientul nu dorește sau nu poate să pună în aplicare acest drept, pentru un motiv care îi este imputabil. 

De asemenea, CJUE menționează că remunerația pentru serviciile prestate de Vodafone este stabilită în conformitate cu anumite criterii bine determinate, conform contractului încheiat între părți. Aceasta nu reprezintă o sumă plătită voluntar și incertă și nu este dificil de cuantificat.

Prin urmare, sumele plătite de către clienți reprezintă remunerația efectiv primită de Societate în contrapartida unor servicii identificabile.

Contrar argumentelor aduse de Societate potrivit cărora sumele în discuție sunt aferente unor operațiuni în afara sferei TVA, CJUE precizează că sumele nu sunt comparabile unor plăți obligatorii de efectuat conform prevederilor legale și nu sunt menite să acopere un prejudiciu suferit de către furnizor urmare a închiderii contractului din culpa clientului.

 

CJUE a concluzionat că sumele plătite de clienți către Vodafone urmare a rezilierii anticipate a contractelor sunt aferente unor prestări de servicii în sfera TVA, fiind prin urmare supuse TVA.

Decizia întărește concluzia Curții din cauza C-295/17 MEO și din alte cauze ulterioare, conform căreia sumele percepute clienților de către furnizori urmare a rezilierii anticipate a contractelor, în condițiile în care contractele prevedeau o perioadă minimă contractuală, sunt subiect de TVA.

În plus, conform deciziei, cuantumul acestor sume, respectiv dacă sunt sau nu egale cu contravaloarea serviciilor ce ar fi fost în mod normal prestate, în lipsa rezilierii contractului, nu este un factor determinant în stabilirea tratamentului de TVA aplicabil. Astfel, este necesar să se analizeze în acest scop realitatea economică a tranzacțiilor.

Urmare a deciziei Curții, recomandăm societăților din domeniul serviciilor de telecomunicații și nu numai, să reanalizeze și, dacă este cazul, să corecteze tratamentul de TVA aplicat sumelor facturate clienților în urma rezilierii contractelor.

Echipa EY vă poate oferi asistență în stabilirea corectă a tratamentului de TVA aplicabil tranzacțiilor, precum și recomandări privind acțiunile de efectuat în cazul în care sunt necesare corecții în ceea ce privește obligațiile fiscale privind TVA ale societăților.

 
Pregătit de către:
Cătălina Cambei – Manager, Taxe indirecte
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te