Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

În această ediție:

Ordin nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”                          

Ordinul aprobă „Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Declarația se regăsește pe pagina oficiala a Agenției Naționale a Administrației Publice.

Declarația se poate depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire, dar și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv:

  • prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV);
  • pe site-ul „e-guvernare.ro”, cu semnătură electronică calificată.

 

Termenul limită de depunere a Declarației Unice rămâne neschimbat, și anume:

  • până la 15 martie a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit și a contribuțiilor sociale datorate;
  • până la 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor pentru declararea venitului realizat și definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;
  • până la 15 martie a anului următor de realizare a veniturilor, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

 

Printre elementele noi care se regăsesc în Declarație sunt următoarele:

  • Posibilitatea raportării veniturilor obținute din transferul de monedă virtuală;
  • Eliminarea secțiunii pentru impozitul pe veniturile din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker din România;
  • Posibilitatea raportării veniturilor realizate în străinătate, care sunt scutite de impozit în România în baza unui acord internațional la care România este parte.

 

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ cât și aplicabilitatea sa pentru afacerea dumneavoastră.

De asemenea, vă putem sprijini cu un punct de vedere personalizat privind condițiile de îndeplinire ale obligațiilor legale ce vor apărea odată cu intrarea în vigoare a  acestui act normativ (fie pentru dumneavoastră, fie pentru Societatea pe care o reprezentați sau pentru salariații companiei unde dumneavoastră activați).

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 47/23 ianuarie 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

Pregătit de către:
Claudia Sofianu – Partener, Liderul Diviziei de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te