Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Directiva DAC 6 – obligația de raportare a aranjamentelor transfrontaliere

În această ediție:

Directiva Uniunii Europene (DAC 6) ce impune obligația de raportare a anumitor aranjamente fiscale

Consiliul Uniunii Europene  a adoptat Directiva 2018/822 („Directiva DAC 6”) privind raportarea obligatorie și schimbul de informații în legatură cu aranjamentele fiscale transfrontaliere pe 25 mai 2018.

Statele membre trebuie să transpună dispozițiile Directivei DAC 6 în legislația internă până la 31 decembrie 2019. Raportarea trebuie făcută către autoritățile fiscale naționale relevante și apoi va fi distribuită automat tuturor celorlalte autorități fiscale ale statelor membre.

Autoritățile române lucrează la transpunerea dispozițiilor Directivei DAC 6 în dreptul intern în termenul stabilit de Directivă, însă până la această dată nu a fost publicat niciun proiect de legislație oficial.

 

Ce ar fi raportabil în conformitate cu DAC 6?

În conformitate cu Directiva DAC 6, se introduce obligația (pentru intermediari) de a raporta orice aranjamente transfrontaliere care îndeplinesc cel puțin unul dintre elementele distinctive stabilite de directivă. Un semn distinctiv este o caracteristică sau o trăsătură a unui aranjament transfrontalier sau a unei serii de aranjamente, care – conform UE – indică un potențial risc de evitare a plății impozitelor.

Scopul elementelor distinctive este însă foarte larg, acoperind atât criterii generice, cât și specifice.

Un „test al beneficiului principal” s-ar aplica atât pentru reperele generice, cât și pentru anumite repere specifice. În conformitate cu Directiva DAC 6, testul beneficiului principal va fi satisfăcut dacă se poate stabili că având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, o persoană poate să se aștepte în mod rezonabil ca principalul beneficiu sau unul dintre principalele beneficii pe care urmează să le obțină în urma acelui aranjament este un avantaj fiscal.

Trebuie menționat că, luând în considerare scopul amplu al semnelor distinctive stabilite prin Directiva DAC 6, ar putea fi raportate nu doar aranjamente complexe de planificare sau restructurare fiscală, ci și multe tranzacții transfrontaliere efectuate în cursul activității obișnuite, cum ar fi:

  • Un transfer de funcții sau o parte organizată a unei afaceri;
  • O plată către o entitate străină cu substanță limitată;
  • Fuziunea cu o companie aflată într-o poziție de pierdere fiscală;
  • Conversia creanțelor în acțiuni;
  • Plăți transfrontaliere deductibile între întreprinderi asociate etc.
 

Domeniul de aplicare al cerințelor de raportare acoperă atât aranjamente din cadrul UE, precum și între statele membre și țările terțe.

În temeiul Directivei, raportarea acoperă toate taxele, cu excepția taxei pe valoarea adăugată (TVA), taxelor vamale, accizelor și contribuțiilor obligatorii la asigurările sociale.

 

Cine va avea obligația de raportare?

Obligația de raportare revine intermediarilor, dar și, în unele cazuri specifice, contribuabililor relevanți.

Un intermediar ar fi definit ca orice persoană care proiectează, comercializează, organizează, pune la dispoziție în vederea implementării sau gestionează implementarea unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportării, precum și orice persoană care, având în vedere faptele și circumstanțele relevante și pe baza informațiilor disponibile, a cunoștințelor de specialitate relevante și a înțelegerii necesare pentru furnizarea acestor servicii, știe sau ar fi rezonabil de așteptat să știe că s-a angajat să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistență sau consiliere cu privire la activitățile menționate mai sus.

Directiva DAC 6 oferă statelor membre posibilitatea de a scuti intermediarii de obligația de a raporta în cazul în care obligația de raportare ar încălca privilegiul profesional legal (n.b., ar putea fi cazul avocaților). Dacă nu există intermediari care să poată raporta, obligația de raportare va reveni contribuabililor.

 

Termenele de raportare

În conformitate cu Directiva, aranjamentele transfrontaliere raportabile, în care primul pas de punere în aplicare este făcut în perioada de tranziție, între 25 iunie 2018 și 30 iunie 2020, trebuie să fie raportate până la 31 august 2020. Începând cu 1 iulie 2020, raportarea va fi necesară în termen de 30 de zile de la un eveniment declanșator, de exemplu, aranjamentul transfrontalier este pregătit pentru implementare.

Pregătit de către:
Miruna Enache – Partener, Taxe directe
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te