Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Indemnizații pentru profesioniști și suspendarea executării silite în contextul COVID-19

În această ediție:
  • Ordonanța de urgență nr. 53/2020
  • Ordonanța de urgență nr. 49/2020
 

Ordonanța de urgență nr. 53/2020

Ordonanța de Urgență nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr. 325, din 21 aprilie 2020

 

Indemnizații pentru profesioniști: noi beneficiari și reguli de raportare

Ordonanța introduce o nouă categorie de beneficiari ai indemnizației de 75% din salariul mediu brut pe economie pe perioada stării de urgență, respectiv avocații cu activitatea redusă, dacă realizează venituri cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut pe economie pentru anul 2020 (i.e., 5.429 lei).

Persoanele fizice autorizate (PFA), avocații, sportivii, persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturi de autor și conexe, alți profesioniști, beneficiari ai indemnizației, raportează obligațiile fiscale aferente prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și le plătesc în termenul legal (i.e., 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului). Nu intră în această categorie persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, pentru care obligațiile fiscale se rețin la sursă, de către plătitorul de venituri.

Se stabilește termenul de solicitare a indemnizației pentru luna martie a acestui an pentru avocați și se prelungește termenul pentru PFA și alți profesioniști.

Ordonanța adaugă și posibilitatea ca persoanele care beneficiază de un drept de pensie şi persoanele încadrate în grad de handicap să beneficieze, după caz, de drepturile prevăzute pe perioada stării de urgență privind indemnizația de șomaj tehnic, indemnizația pentru alți profesioniști, indemnizația pentru avocați, indemnizația aferentă ca urmare a suspendării contractului de activitate sportivă și indemnizația pentru drepturi de autor.

De asemenea, se precizează că perioada pentru care se acordă indemnizaţia de şomaj se prelungeşte până la încetarea stării de urgenţă decretate, astfel încât să fie protejați economic și actualii șomeri care și-ar fi încetat, în condiții normale, perioada de șomaj chiar în timpul stării de urgență.

 

Suspendare executare silită

Indemnizațiile pentru șomaj tehnic și cele pentru alți beneficiari primite de la stat nu sunt supuse executării silite prin poprire, pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă, pe perioada stării de urgență și încă 60 de zile de la încetarea sa.

 

Ordonanța de urgență nr. 49/2020

Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 319, din 16 aprilie 2020

Ordonanța aduce clarificări în legătură cu concediile și indemnizațiile pentru carantină primite de asigurați în contextul suspiciunii de infectare cu COVID-19, inclusiv despre certificatele medicale emise și cuantumul brut al indemnizației acordate.

Astfel, se precizează că certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă.

Adițional, se stabilește cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină la echivalentul a 75% din baza de calcul stabilită conform legii.

Indemnizațiile aferente certificatelor de concedii medicale acordate în perioada stării de urgență pot fi solicitate, în bază de documente justificative, în termen de 180 de zile de la data încetării sale.

 
Pregătit de către:
Dan Răuț – Manager, Departamentul de asistență fiscală – persoane fizice
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te