Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

În această ediție:

Hotărâre de Guvern nr. 712 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

 

Principalele modificări:

 • Furnizorul prezentei scheme este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, anterior modificării fiind Comisia Națională de Strategie și Prognoză.
 • Sunt reformulate definițiile următorilor termeni: data acordării ajutorului, acord de finanțare, intensitatea ajutorului, obligația de teritorializare a cheltuielilor, data demarării proiectului.
 • Se introduc definițiile următorilor termeni: parodie, documentar, produs cultural.
 • Această schemă de ajutor de stat are caracter multianual și se derulează până la 31 Decembrie 2023, cu posibilitate de prelungire în anumite condiții.
 • Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2025 și va acoperi maximum 45% din cheltuielile eligibile pentru producția de film efectuate pe teritoriul României, în baza acordurilor de finanțare încheiate, în limita creditelor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.
 • Bugetul maxim al schemei este de 1.200.000 mii lei, respectiv echivalentul a aproximativ 250 milioane euro.
 • Acordurile de finanțare se încheie în ordinea în care au fost emise hotărârile Comisiei de Film în România în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, în limita bugetului maxim al schemei.
 • Schema de ajutor de stat nu se aplică întreprinderilor care au legături cu țări incluse în lista Uniunii Europene ca jurisdicții necooperante în scopuri fiscale, precum și întreprinderilor care au fost condamnate pentru infracțiuni financiare grave, inclusiv pentru frauda financiară, corupție, neplata obligațiilor fiscale și a celor în materie de securitate socială.
 • Pentru a fi considerate eligibile, proiectele trebuie să se încadreze în categoria de "produs cultural".
 • Se introduce o nouă obligație de a prezenta un contract pentru post-producție și a cheltuirii bugetului aferent, precum și o declarație pe propria răspundere. Suplimentar beneficiarul va depune la sediul furnizorului schemei de ajutor de stat înregistrarea pe suport electronic a produsului cultural final în maximul 5 ani de la data depunerii cererii de finanțare în caz contrar se va restitui cuantumul ajutorului de stat.
 • Se introduc modificări cu privire la Comisia de selecție.
 • În termen de 30 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare prezentei hotărâri vor fi aprobate prin ordin al ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri:
 
      1. Criteriile pentru încadrarea ca produs cultural;
      2. Formularul cererii de finanțare, lista documentelor justificative ce însoțesc cererea de finanțare, procedura de selecție a proiectelor şi structura indicativă a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile;
      3. Procedura de monitorizare a proiectelor acceptate la finanțare;
      4. Formularul cererii de plată, lista documentelor justificative ce însoțesc cererea de plată, procedura de analiză, decontare și rambursare.
 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 790 din 28 August 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 
Pregătit de către:
Andreea Cosmanescu ― Tax Senior Manager - Impozite Directe
Teona Braia ― Tax Senior Consultant - Impozite Directe
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Alex Milcev, Partener ― Lider al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
Mihaela Mitroi, Partener ― Lider al departamentului de asistență fiscală și juridică pentru clusterul EY CESA South
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te