Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor

În această ediție:

Legea privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ 

 

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (Legea 19/2020) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020 și intră în vigoare pe data de 17 martie 2020.

 

Aplicabilitate

Prevederile legii se aplică tuturor angajaților din mediul public și privat. Pentru anumite societăți  zilele libere se pot acorda doar cu acordul angajatorului (ex. unitățile sistemului energetic național, unitățile sanitare, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă).

Pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei și al ministrului transporturilor, după caz.

 

Beneficiarii zilelor libere

Potrivit Legii nr. 19/2020, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit legii.

 

Condiții pentru acordarea zilelor libere

Potrivit legii, pentru a putea fi acordate zile libere trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  • Închiderea unităților de învățământ se datorează condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu;
  • Părinții au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  • Locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

 

Indemnizația

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Sumele pentru plata acestei indemnizații se vor deconta din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale numai pe perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ.

Pregătit de către:
Anca Atanasiu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Andrei Ștefanovici, Senior Managing Associate – Avocat, coordonatorul practicii de dreptul muncii
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te