Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Legea nr.1/2020 pentru furnizarea pensiilor ocupaționale

În această ediție:

Legea nr.1/2020 privind pensiile ocupaționale publicată in Monitorul Oficial nr.10 din 8 ianuarie 2020

Legea nr.1/2020 va intra în vigoare la data de 7 februarie 2020 și reprezintă cadrul legal de reglementare a pensiilor ocupaționale, transpunând prevederile Directivei UE 2016/2341 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale.

O schemă de pensii ocupaționale este prevăzută, conform Legii nr.1/2020, ca fiind o pensie facultativă, prin care un angajator participă la asigurarea unor beneficii angajaților săi, pe perioada activității lor, sub forma unor contribuții la un fond. Contribuțiile acumulate sunt destinate să asigure la o dată ulterioară o pensie ocupațională. O astfel de pensie,  conform Expunerii de motive la această lege, este suplimentară, distinctă și reprezintă o completare la tipurile de pensii acordate în cadrul sistemelor de pensii din România.

Un fond de pensii ocupaționale trebuie să aibă cel puțin 100 de participanți și poate fi prevăzut cu contribuții definite sau contribuții definite cu garanții.

Inițiativa constituirii unui fond de pensii ocupaționale aparține exclusiv unui administrator autorizat și Legea nr.1/2020 aduce reglementări cu privire la elementele necesare pentru constituirea acestuia:

  • Autorizarea, organizarea și funcționarea administratorilor fondurilor de pensii ocupaționale;
  • Înființarea schemelor de pensii ocupaționale și aderarea participanților la acestea;
  • Elaborarea prospectului fondului de pensii ocupaționale ce cuprinde termenii contractului de administrare a schemei de pensii ocupaționale;
  • Administrarea și mecanismele de funcționare a fondurilor de pensii ocupaționale;
  • Participanți, contribuții și conturi ale participanților;
  • Investiții și evaluarea activelor fondurilor;
  • Plata drepturilor participanților.
 

Pe lângă angajați, pot beneficia de prevederile Legii nr.1/2020, prin aderarea la un fond de pensii ocupaționale, și alte categorii de persoane precum:

- Funcționari publici;

- Persoane care realizează venituri asimilate salariilor (ex., contracte de mandat sau management), venituri din activități profesionale sau agricole;

- Persoane fizice care realizează venituri din activități independente.

 

În ceea privește schema de pensii ocupaționale, aceasta este stabilită de către angajator, și se vor avea în vedere, printre altele, următoarele aspecte:

- Angajatorul are dreptul de a propune schema de pensie ocupațională la care pot adera toți angajații săi și îi va reprezenta în relația cu administratorul fondului;

- Schema de pensii ocupaționale trebuie să conțină anumite elemente obligatorii (ex., cuantumul contribuțiilor, periodicitatea, modul de împărțire între angajat și angajator, reguli de investire);

- Angajatul poate decide dacă dorește să participe la un astfel de fond;

- Angajatorul are dreptul de a stabili cuantumuri diferențiate de contribuție proprie pentru angajații săi, pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale;

- Contribuția proprie a unui participant este plafonată la o treime din veniturile sale salariale brute lunare, fără a depăși cu celelalte rețineri pe care le-ar avea, jumătate din salariile nete lunare, respectiv din veniturile asimilate;

- Contribuțiile la fondul de pensii ocupaționale sunt reținute și virate de angajator odată cu contribuțiile de asigurări sociale obligatorii.

 

Alte aspecte importante de reținut în ceea ce privește schemele de pensii ocupaționale sunt următoarele:

- Sumele reprezentând contribuții la fonduri de pensii ocupaționale din România sunt deductibile fiscal;

- Participanții își pot păstra drepturile în cazul încetării plății contribuției, cu excepția cazului în care au solicitat un transfer de lichidități bănești către alt fond;

- Participantul poate să transfere, fără penalități, valoarea activului personal de la un fond/fonduri la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative;

- Participanții la un fond din România, care au fost detașați în alt stat, au dreptul la continuarea plății contribuțiilor la acel fond pe durata detașării lor;

- Participanții pot păstra dreptul la pensia ocupațională câștigată în cadrul fondurilor din România, sau își pot transfera contravaloarea activului personal, în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o altă țară, stat membru UE sau stat aparținând SEE;

- Activul personal al participantului poate fi folosit numai pentru obținerea unei pensii ocupaționale, cu anumite derogări prevăzute de Legea nr.1/2020;

- Plata pensiilor ocupaționale se efectuează în conformitate cu legislația privind plata pensiilor private, fiind de asemenea supusă prevederilor privind impozitarea pensiilor și executarea silită.

Reglementările pentru aplicarea Legii nr.1/2020 vor fi emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară și vor fi publicate in Monitorul Oficial.

 

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ cât și aplicabilitatea sa pentru afacerea dumneavoastră.

De asemenea, vă putem sprijini cu un punct de vedere personalizat privind condițiile de îndeplinire ale obligațiilor legale ce vor apărea odată cu intrarea în vigoare a acestei Legi (fie pentru dumneavoastră, fie pentru Societatea pe care o reprezentați sau pentru salariații companiei unde dumneavoastră activați).

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr.10 / 8 ianuarie 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

Pregătit de către:
Claudia Sofianu – Partener, Departamentul de asistență fiscală-persoane fizice
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te