Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

În această ediție:

Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a altor acte normative, inclusiv Codul Fiscal

 

Regimul fiscal al activității prosumatorilor persoane fizice*

Legea nr. 155/2020 modifică și completează, printre altele, și Codul Fiscal, prin introducerea unor prevederi specifice din perspectiva impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale și a taxei pe valoarea adăugată privind prosumatorii persoane fizice*, ce nu operează sub o formă de organizare*.

Conform Legii nr. 155/2020, pentru veniturile obținute de prosumatorii persoane fizice din vânzarea energiei electrice către furnizorii de energie electrică cu care au încheiate contracte de furnizare, aceștia:

  • sunt scutiți de la plata impozitului pe venit;
  • nu au obligația de a depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
  • nu datorează contribuția de asigurări sociale (scutirea este aplicabilă pentru pensie, nu și în ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate);
  • sunt scutiți de la obligația emiterii facturii pentru aceste livrări de energie electrică;
  • nu au obligația de a ține evidențe pentru aceste livrări de energie electrică.
 

Prin Legea nr. 155/2020 se dorește corelarea Codului Fiscal la prevederile legislației specifice în domeniu, care prevede o exceptare / scutire generalizată pentru prosumatorii persoane fizice  de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și excedentului vândut furnizorilor.

De asemenea, legislația specifică prevede și un mecanism de regularizare financiară care, în cazul tuturor prosumatorilor persoane fizice, implică o compensare cantitativă în facturile emise de furnizorii de energie electrică (între cantitatea livrată de furnizor prosumatorului persoana fizică și cantitatea livrată de prosumator către furnizor) și o facturare de către furnizori a sumelor nete.

Corelarea prevederilor fiscale și ale legislației specifice în domeniul energetic creează contextul pentru a actualiza analiza implicațiilor fiscale ce decurg din cadrul de reglementare aplicabil acestor scheme specifice, cum ar fi:

  • recunoașterea și prezentarea elementelor de venituri și cheltuieli;
  • modalitatea de facturare, mecanismul de regularizare financiară și implicațiile fiscale (TVA, impozit pe profit) aplicabile compensării energiei livrate de furnizor prosumatorului persoană fizică cu energia livrată de prosumator către furnizor;
  • regimul fiscal aferent vânzării excedentului de energie electrică efectuate de prosumatorii persoane fizice ce operează sub o formă de organizare (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale).
 

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest proiect de act normativ, cât și impactul său pentru dumneavoastră.

 

* Aceste prevederi sunt aplicabile prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le dețin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.

 
Pregătit de către:
Georgiana Iancu, Partener – Taxe indirecte
Florina Parîng – Senior Manager, Taxe indirecte
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
Georgiana Iancu, Partener – Taxe indirecte
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te