Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Legea privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

În această ediție:

Legea privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

 

Legea nr. 62 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență (Legea 62/2020), publicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020, a intrat în vigoare pe 24 mai 2020.

 

Scopul reglementării

Legea 62/2020 își propune să susțină anumite categorii de locatari care, în contextul dificultăților economice cauzate de pandemia Covid-19, nu mai pot achita chiria.

Acești locatari pot solicita amânarea plății chiriei, fără a fi obligați să plătească dobânzi și penalități, în acest caz plata chiriei urmând să fie efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul bancar al locatorilor, la cererea locatarilor.

Locatarii care au formulat astfel de cereri către autoritățile fiscale și care au beneficiat de prevederile Legii 62/2020 sunt obligați să ramburseze aceste sume organului fiscal teritorial competent în mod eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020, în caz contrar urmând să fie supuși procedurii de executare silită.

 

Beneficiarii facilităților

Legea 62/2020 prevede că plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe poate fi amânată la cererea următoarelor categorii de locatari:

(i) operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență;

(ii) persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență.

 

Condițiile în care se poate solicita amânarea plății chiriilor

Pentru a beneficia de amânarea plății chiriei, acești locatari trebuie să depună la organul fiscal teritorial competent o cerere însoțită de următoarele documente:

(i) contractul de locațiune încheiat între locator și locatar;

(ii) un act adițional la contractul de locațiune care să menționeze, printre altele, acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, valoare chiriei aferentă acestei perioade de amânare;

(iii) orice fel de document care dovedește imposibilitatea locatarului de a plăti chiria în perioada specificată în actul adițional.

Cererea poate fi depusă şi prin poştă electronică la o adresă de e-mail care va fi afişată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.

 

Pentru a beneficia de amânarea plății chiriei trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(i) chiria lunară specificată în actul adițional încheiat între locator și locatar este mai mică sau cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;

(ii) valoarea chiriei lunare specificată în actul adițional încheiat de părți, pentru fiecare locație, este de maximum 10.000 RON pentru operatori economici și de maximum 2.000 RON pentru persoane fizice.

 

Contribuabili plătitori de impozit pe profit sau care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit sau care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor imobile în baza unor contracte de închiriere/ subînchiriere sau uzufruct pot beneficia de un tratament fiscal diferit, acestea fiind considerate în proporție de 20% venituri neimpozabile la baza calculului de impozit pe profit/ impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în anumite condiții.

Facilitatea se aplică doar pentru contribuabilii care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/ sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Veniturile pentru care se beneficiază de facilitate sunt cele rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinței bunului imobil conform prezentei legi.

Această facilitate se poate aplica doar pe perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

 

Persoane fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte închiriere/subînchiriere sau uzufruct pot beneficia de exceptarea de la plata impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate pentru astfel de venituri.

Facilitatea este aplicabilă doar pentru persoanele fizice care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

De asemenea, de această facilitate pot beneficia și persoanele fizice care în anul 2019 au obținut venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de mai mult de 5 contracte de închiriere, care pe parcursul anului 2020 au calificat veniturile din cedarea folosinței bunurilor în categoria veniturilor din activități independente.

Această facilitate se poate aplica pe perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

 

Aplicabilitate

Facilitățile reglementate de Legea 62/2020 se aplică pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

Normele de punere în aplicare a Legii 62/2020 urmează să fie elaborate în 15 zile de la data publicării acesteia.

 

Dacă vă aflați în categoriile de contribuabili vizați de facilitățile prevăzute de legea nr. 62/2020, specialiștii EY sunt bucuroși să vă ajute cu sfaturi practice privind obligațiile de raportare a veniturilor și gestionarea relației cu autoritățile fiscale. 

Pentru mai multe informații care privesc aspectele juridice detaliate în acest document, echipa Radu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 
Pregătit de către:
Eduard Florea – Associate, Radu și Asociații SPRL
Alexandra Siminiceanu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
Miruna Enache – Partener, Departamentul de Asistenţă Fiscală și Juridică, Liderul Diviziei de Asistență în tranzacții
Inga Țîgai – Director, Departamentul Impozit pe Venit și Contribuții Sociale
Ana-Maria Călțun – Tax Manager, Impozite Directe
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Radu Diaconu – Partener Asociat - Avocat, Radu și Asociații SPRL
Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te