Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a legii 227/2015

În această ediție:

Hotărârea nr. 864/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016

Hotărârea aduce următoarele modificări:

Impozitul pe profit

Se adaugă în categoria cheltuielilor reglementate prin acte normative în vigoare, deductibile la calculul rezultatului fiscal, și cheltuielile efectuate în vederea respectării obligațiilor de compensare  prevăzute de OUG nr.189/2002 referitoare la operațiunile compensatorii privind contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranța  națională.

 

Taxa pe valoare adăugată

Din perspectiva TVA, parte din modificările aduse prin aceasta Hotărâre au scopul corelării modificărilor anterioare ale Codului fiscal (e. g. alinierea prevederilor cu privire la cotele reduse de TVA).

 

Hotărârea aduce si modificări asupra următoarelor aspecte:

- La calculul plafonului de înregistrare în scopuri de TVA persoanele fizice care efectuează două tranzacții imobiliare în decursul unui an calendaristic vor lua în considerare și cea de-a doua tranzacție imobiliară, indiferent dacă aceasta este scutită de TVA sau este taxabilă;

- Condițiile în care nu intervine obligația auto-colectării TVA pentru transferul alimentelor destinate consumului uman, dacă este efectuat în conformitate cu prevederile legale privind diminuarea risipei alimentare;

- Tichetele pentru care nu se cunosc toate elementele necesare determinării taxei (ex. tichetele de masă, tichetele de vacanță, tichetele cadou) sunt considerate cupoane valorice cu scop multiplu;

- Instrumentele care conferă deținătorului dreptul de a beneficia de o reducere pentru bunuri/servicii nu sunt considerate cupoane valorice cu scop unic sau multiplu;

- Operațiunile de administrare a creditelor și/sau a garanțiilor de credit, efectuate de către una dintre instituțiile financiare care acordă creditul sindicalizat și care este desemnată de ceilalți participanți la contractul de credit sindicalizat pentru administrarea creditului/administrarea garanțiilor de credit sunt scutite de TVA;

- Scutirea de TVA aplicabilă administrării fondurilor speciale de investiții este aplicabilă și fondurilor de pensii ocupaționale;

- Se acordă dreptul persoanelor impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA să efectueze o ajustare pozitivă a TVA aferentă bunurilor de capital utilizate pentru realizarea de operațiuni cu drept de deducere (altele decât cele constând în livrări taxabile) pe perioada în care codul de TVA a fost anulat;

-  În cazul persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior începerii activității, înregistrarea se va considera valabilă începând cu prima zi a lunii următoare solicitării atât în cazul persoanelor care depășesc plafonul de înregistrare, cât și în cazul celor care optează să aplice regimul normal;

- Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile societăților care solicită reînregistrarea după anularea ex-officio a codului de TVA datorată unui risc fiscal ridicat.

 

Accize și alte taxe speciale

Din perspectiva accizelor, o serie de modificări aduse prin aceasta Hotărâre au scopul corelării modificărilor anterioare ale Codului fiscal sau de ordin tehnic (e.g. aliniere definiție cidru).

 

Hotărârea modifică următoarele aspecte:

- Pentru antrepozitarilor fiscali este introdusă: limita minimă până la care poate fi redusă garanția precum și documente suplimentare ce trebui depuse la momentul autorizării/reautorizării;

- Pentru emiterea  autorizației de utilizator final, solicitantul trebuie să nu înregistreze obligații fiscale restante la bugetul general consolidat;

- Toate autoritățile publice pot beneficia de scutirea de plată a accizelor pentru produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru aviație;

- Destinatarul înregistrat, importatorul autorizat precum și reprezentantul fiscal au obligația  suplimentară de a declara  ieșirile de produse accizabile în situația centralizatoare prevăzută in Anexa 19 din Normele Metodologice;

- Operatorii economici vor anunța în scris autoritatea vamală despre intenția de a retrage de pe piață băuturi alcoolice și produse din tutun prelucrat, în vederea reciclării, recondiționării, distrugerii, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data la care începe distrugerea acestora, în vederea participării reprezentantului vamal la aceste operațiuni.

 

Echipa EY vă stă la dispoziție pentru detalii și clarificarea aspectelor menționate mai sus.

 
Pregătit de către:
Daniela Neagoe ― Senior manager, Taxe indirecte
Mihai Petre Director, Taxe indirecte
Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Alex Milcev, Partener ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
Georgiana Iancu, Partener ― Lider al Departamentului de Taxe indirecte
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te