Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Modificarea şi completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată

În această ediție:

Ordinul nr. 2056/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

 

Principalele modificări introduse prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.056/2020 urmăresc alinierea prevederilor acestui ordin cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii.

 

Aceste modificări se referă la următoarele aspecte:

  • Acordarea certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România ce au obținut o autorizaţie de depunere a unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului. Prevederile nou introduse le înlocuiesc pe cele anterioare privind autorizația pentru procedura de vămuire la domiciliu, procedură ce nu mai este aplicabilă conform Codului Vamal al Uniunii.
  • Certificatul de amânare de la plata în vamă a TVA eliberat persoanelor menționate mai sus este valabil numai la declararea mărfurilor prin utilizarea procedurii de înscriere în evidenţe.                    
  • Termenul în care se eliberează certificatul de amânare de la plata în vamă TVA a fost extins de la 15 zile până la 30 de zile (de la depunerea cererii şi a documentaţiei complete de către solicitant) în cazul celor care solicită certificatul pe criteriul valorii cumulate a importurilor de cel puţin 100 milioane lei. În celelalte cazuri, se păstrează termenul de 15 zile.
  • Garanția pentru importul în România de bunuri, urmat de o livrare intracomunitară de bunuri, pentru care se aplică scutirea de TVA, poate fi constituită prin:
 

          1.  un depozit în numerar sau echivalentul acestuia; 

          2.  angajamentul unui garant.

 

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ cât și aplicabilitatea sa pentru dumneavoastră.

 

Pentru mai multe informații sau detalii,  ne puteți contacta direct sau puteți consulta Monitorul Oficial nr. 567/20 iunie 2020.

 
Pregătit de către:
Cătălina Cambei – Manager, Taxe indirecte
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te