Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind anumite tipuri de indemnizații

În această ediție:

Ordonanță de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020

 

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (OUG 30/2020) pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (OUG 32/2020) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 260 în data de 30 martie 2020 și este în vigoare de la data publicării.

OUG 32/2020 prevede un număr semnificativ de modificări. În cele ce urmează, ne vom referi doar la schimbările aduse prevederilor care reglementează indemnizația pentru șomajul tehnic, precum și cele care vizează indemnizația acordată părinților în condițiile Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (Legea 19/2020).

 

Beneficiarii prevederilor privind șomajul tehnic

Se reglementează o singură categorie de beneficiari ai prevederilor privind șomajul tehnic: respectiv, salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea, total sau parțial, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19.

Pentru aceștia, indemnizația pentru șomaj tehnic se va acorda în condițiile OUG 30/2020 pe durata stării de urgență, doar în baza unei declarații pe propria răspundere a angajatorului, fără a mai fi nevoie ca acesta din urmă (i) să obțină un certificat de situații de urgență; (ii) să se afle în situația unei diminuări a încasărilor din luna anterioară declarației cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020; sau (iii) să limiteze acordarea indemnizației de șomaj tehnic la cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG 30/2020.

Suplimentar, OUG 32/2020 reglementează posibilitatea de a beneficia din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de către legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020 (Legea 6/2020), pentru următoarele categorii de persoane, care își întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului, pe perioada stării de urgență:

  • alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Codul civil (anterior, aceștia beneficiau doar de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020) precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
  • persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe; și
  • sportivii care au încheiate contracte de activitate sportivă cu structuri sportive conform legii educației fizice și sportului, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive.
 

Cuantumul indemnizației pentru aceste categorii de beneficiari va fi supus impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii.

 

Angajații cu mai multe contracte de muncă

OUG 32/2020 clarifică și situația angajaților cu mai multe contracte de muncă, astfel:

  • În situația în care angajatul are cel puțin un contract de muncă cu normă întreagă activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu va beneficia de indemnizația de șomaj tehnic;
  • În situația în care toate contractele de muncă sunt suspendate pe perioada instituirii stării de urgență, acesta va beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic aferentă contractului de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
 

Cuantumul indemnizației

Regula instituită de OUG 32/2020 este că angajații vor beneficia de o indemnizație plafonată la 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 6/2020 (respectiv, 5.429 lei).

În cazul în care bugetul angajatorului destinat cheltuielilor de personal permite, indemnizația poate fi suplimentată cu sumele reprezentând diferența până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de către salariat.

 

Procedura de plată a indemnizației pentru șomaj tehnic

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației pentru șomaj tehnic, angajatorii vor depune prin e-mail la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă o cerere, însoțită de declarația pe propria răspundere și lista persoanelor care vor beneficia de indemnizație.

Modelul acestor documente a fost aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecției sociale și a fost publicat în Monitorul Oficial.

Plata indemnizației se va face din bugetul asigurărilor pentru șomaj în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentației.

Angajatorii vor efectua plata indemnizației către salariați în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care au primit sumele de la bugetul asigurărilor de șomaj.

 

Indemnizația acordată părinților în condițiile Legii 19/2020

OUG 32/2020 modifică impozitarea indemnizației acordate părinților în condițiile Legii nr. 19/2020. Astfel, aceasta este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii.

Impozitele și contribuțiile respective vor fi suportate de către angajator, în condițiile prevăzute de către Codul Fiscal.

OUG 32/2020 prevede că activitatea din unitățile de educație antepreșcolară se suspendă pe perioada instituirii stării de urgență, iar părinții copiilor înscriși în aceste unități vor putea beneficia de zilele libere pentru supravegherea copiilor, în condițiile Legii 19/2020.

Pregătit de către:
Rareș Crîșmaru – Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Anca Atanasiu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te