Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Modificări ale prevederilor Codului de procedură fiscală privind procedura popririi

În această ediție:

Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru  modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Ordonanța aduce unele modificări prevederilor Codului de procedură fiscală privitoare la procedura popririi:

- terțul poprit are obligația să plătească organului fiscal suma cuvenită în termen de 3 zile lucrătoare de la data înființării popririi sau de la data la care creanța devine exigibilă, după caz (anterior, terțul era obligat să plătească de îndată sau de la data la care creanța devine exigibilă);

- se instituie obligația băncilor de a plăti sumele indisponibilizate în termen de 3 zile lucrătoare de la indisponibilizare (anterior, termenul era de 3 zile calendaristice);

- în cazul în care executarea silită este suspendată, organul de executare silită înștiințează, de îndată, instituțiile de credit sau, după caz, terțul poprit pentru sistarea indisponibilizării conturilor și reținerilor (anterior, înștiințarea trebuia să fie făcută în scris, ceea ce determina întârzieri în ridicarea popririlor);

- procedura privind corectarea plăților efectuate eronat se va aplica și plăților efectuate de terții popriți.

 

De asemenea, Ordonanța transpune în legislația națională Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării (cunoscută și sub denumirea „Directiva DAC6”). Aceste prevederi sunt detaliate în cuprinsul unui alt buletin fiscal.

 

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ cât și aplicabilitatea sa pentru afacerea dumneavoastră.

De asemenea, vă putem sprijini cu un punct de vedere personalizat privind condițiile de îndeplinire ale obligațiilor legale ce vor apărea odată cu intrarea în vigoare a  acestui act normativ (fie pentru dumneavoastră, fie pentru Societatea pe care o reprezentați sau pentru salariații companiei unde dumneavoastră activați).

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 68/31 ianuarie 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

Pregătit de către:
Emanuel Băncilă – Partener, Liderul Practicii de Dispute și Litigii Fiscale
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te