Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Modificări fiscale în ceea ce privește TVA

În această ediție:

Modificări fiscale în ceea ce privește TVA introduse de Ordonanța Guvernului nr. 6/2020

  • Implementarea Remediilor rapide
  • Schimbare plafon notificări scrise pentru persoane impozabile înregistrate și neînregistrate în scopuri de TVA a căror termen de depunere este 25 februarie                     

Noi reglementări referitoare la Stocurile la dispoziția clientului și condițiile aplicării acestui regim

Transferul de către o persoană impozabilă de bunuri care fac parte din activele activității sale economice, către un stat membru în cadrul regimului de stocuri la dispoziția clientului nu este tratat ca o livrare de bunuri.

Au fost stabilite următoarele condiții pentru existența regimului de stocuri la dispoziția clientului:

  • Bunurile sunt expediate / transportate de o persoană impozabilă sau de o parte terță în numele său, către un alt Stat Membru, în vederea livrării bunurilor respective în acel Stat Membru, într-un stadiu ulterior și după sosire, către altă persoană impozabilă care are dreptul să intre în posesia respectivelor bunuri în conformitate cu un acord existent între ambele persoane impozabile;
  • Persoana impozabilă care expediază bunurile nu și-a stabilit activitatea economică și nici nu are un sediu fix în Statul Membru către care sunt expediate sau transportate bunurile;
  • Persoana impozabilă căreia îi sunt destinate a fi livrate bunurile este înregistrată în scopuri de TVA în Statul Membru către care sunt expediate bunurile, identitatea sa și codul de TVA fiind cunoscute de furnizor la momentul expedierii bunurilor;
  • Persoana impozabilă care expediază / transportă bunurile înregistrează transferul bunurilor în registrul prevăzut la art. 321 alin. (6), în cazul în care bunurile sunt expediate sau transportate din România în alt stat membru sau în cazul în care bunurile sunt expediate sau transportate din alt stat membru în România, în registrul corespunzător prevăzut în legislaţia acelui stat membru şi include identitatea persoanei impozabile care achiziţionează bunurile, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit acesteia de statul membru către care sunt expediate sau transportate bunurile în declaraţia recapitulativă prevăzută la art. 325 sau la corespondentul acestui articol din legislaţia statului membru din care sunt expediate sau transportate bunurile.
 

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile de mai sus, în momentul transferului se consideră că a fost realizată:

- livrare intracomunitară de bunuri în statul membru de plecare al bunurilor;

- o achiziție intracomunitară de bunuri în statul membru de sosire a bunurilor.

 

A fost stabilit un termen limită de 12 luni pentru livrarea bunurilor de la sosirea acestora în Statul Membru către care au fost expediate. În cazul depășirii acestui termen, simplificarea nu mai este aplicabilă, existând însă câteva excepții.

Este prevăzută posibilitatea înlocuirii beneficiarului, fiind aplicabilă simplificarea, în anumite condiții.

Sunt prevăzute clarificări privind tratamentul de TVA în cazul expedierii bunurilor în alt Stat Membru decât cel de origine sau în cazul distrugerii bunurilor.

 

 Livrări succesive

Noile prevederi oferă îndrumări referitoare la alocarea transportului în cazul livrărilor succesive de bunuri.

În cazul în care aceleași bunuri sunt livrate succesiv și sunt expediate / transportate dintr-un stat membru în alt stat membru direct de la primul furnizor către ultimul client din lanț, transportul este atribuit numai livrării efectuate către operatorul intermediar.

Un operator intermediar este definit ca fiind un furnizor din lanț, altul decât primul furnizor din lanț.

 

Modificări referitoare la livrările intracomunitare de bunuri și condițiile pentru aplicarea scutirii de TVA 

A fost modificată definiția livrărilor intracomunitare de bunuri scutite, astfel: livrările intracomunitare de bunuri sunt cele către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabilă care acționează ca atare în alt stat membru decât cel în care începe expedierea sau transportul bunurilor, care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA.

Scutirea de TVA în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri nu se aplică dacă operațiunea nu a fost declarată corect în declarația recapitulativă.

 

Plafonul pentru notificarea referitoare la tranzacțiile realizate în cursul anului anterior a fost schimbat

A fost modificat plafonul pentru depunerea notificărilor pentru persoanele impozabile înregistrate sau neînregistrate în scopuri de TVA a cărui termen limită de depunere este 25 februarie. Plafonul a crescut de la RON 220.000 la RON 300.000 iar obligația depunerii acestor notificări se suspendă până la 31 decembrie 2022.

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ cât și aplicabilitatea sa pentru afacerea dumneavoastră.

De asemenea, vă putem sprijini cu un punct de vedere personalizat privind condițiile de îndeplinire ale obligațiilor legale ce vor apărea odată cu intrarea în vigoare a acestor prevederi.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 72/31 ianuarie 2020 sau ne puteți contacta direct.

Pregătit de către:
Costin Manta –  Director, Taxe Indirecte
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te