Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Modificări și completări privind HG 807/2014 și HG 332/2014

În această ediție:
 • Modificări și completări privind HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
 • Modificări și completări privind HG 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 

Modificări și completări privind HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

Printre cele mai importante modificări menționăm:

 • Se prorogă termenul de emitere a acordurilor de finanțare până la data de 31 decembrie 2023.
 • Se prorogă termenul privind plata ajutoarelor de stat până în 2028 ( 2015-2028) în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.
 • Se abrogă prevederea referitoare la valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcțiilor conform căreia acesta nu poate depăși standardul de cost.
 • Se elimină prevederea referitoare la documentația anexată cererii ce face dovada ca investiția nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă în absența ajutorului de stat. Astfel, singura condiție ce trebuie îndeplinită pentru a se considera că ajutoarele au efect stimulativ este adresarea Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiției.
 • Se introduc 2 noi dispoziții conform cărora:
       - Cererile de acord pentru finanțare aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune, până la soluționare, dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu anumite excepții.
       - Cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune, până la soluționare, dispozițiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
 • La solicitarea companiei se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menținere (i.e. 5 ani) cu până la maximum 2 ani, stabilită după analiza și aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a planului de recuperare a decalajului.
 • Se elimină prevederile ce fac referire la formulare, întrucât acestea se introduc în Ghidul solicitantului/Ghidul de plată, după caz, ce se vor aproba prin ordin al ministrului.
 • Pentru sprijinirea agenților economici în contextul COVID-19, se extinde termenul de demarare a investiției de la 4 luni la 6 luni.
 • Se introduce posibilitatea plății ajutorului de stat și după data prevăzută în acordul pentru finanțare, și anume până în anul 2028.
 • Se elimină referințele la formulare și se introduce posibilitatea depunerii on-line.
 • Se abrogă articolul privind depunerea cererilor de plată până la 30 septembrie.
 

Modificări și completări privind HG 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă         

Printre cele mai importante modificări menționăm:

 • Similar cu modificările la HG 807/2014, se prorogă termenul de emitere a acordurilor de finanțare până la 31 decembrie 2023, respectiv termenul privind plata ajutoarelor până în 2028.
 • Se oferă posibilitatea creării locurilor de după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiției.
 • Se simplifică mecanismul de plată prin renunțarea la verificarea condiției referitoare la existența unor raporturi de muncă anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare.
 • Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport de cheltuielile eligibile se stabilește prin hărțile regionale aprobate de CE pentru această perioadă.
 • Similar cu modificările la HG 807/2014, formularele se introduc în Ghidul solicitantului și se aprobă prin ordin al ministrului.
 • Se introduce posibilitatea de a demara proiectul de investiții într-un timp mai scurt, mai exact înaintea depunerii cererii de acord pentru finanțare.
 • Se majorează numărul minim de locuri de muncă la 100.
 • În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menținut.
 • Se permite realizarea și crearea de locuri de muncă în mai multe locații.
 • Se simplifică depunerea documentelor ce trebuie transmise către Ministerul Finanțelor Publice (în plus se are în vedere depunerea online a documentelor).
 • Se elimină restricția realizării planului de creare a locurilor de muncă pe fiecare an, astfel acestea trebuie create conform calendarului.
 • Compania are obligația de a menține investiția 5 ani de la data finalizării acesteia.
 • Compania trebuie să realizeze contribuția la dezvoltarea regionala cel puțin la nivelul ajutorului de stat plătit.
 

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ cât și aplicabilitatea sa pentru dumneavoastră.

 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta site-ul http://e-consultare.gov.ro/ sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 
Pregătit de către:
Andreea Cosmănescu – Tax Senior Manager, Impozite Directe
Teona Braia – Tax Senior Consultant, Impozite Directe
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
Mihaela Mitroi – Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică pentru Clusterul de Sud al regiunii EY Europa Centrală și de Sud-Est și Asia Centrală
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te