Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Modificări legislative privind comercializarea produselor alimentare

În această ediție:

Legea nr. 28/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 

Legea nr. 28/2020 (Legea 28/2020) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (Legea 321/2009) a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 274 în data de 1 aprilie 2020 și va intra în vigoare în termen de 45 de zile de la publicare.

Legea 28/2020 prevede un număr semnificativ de modificări, schimbând substanțial cadrul legislativ privind facturarea și refacturarea taxelor și serviciilor, obligațiile comerciantului, precum și regimul sancționator aplicabil.

 

Facturarea și refacturarea taxelor și serviciilor

Se înlătură interdicția totală impusă comercianților de a factura servicii și taxe către furnizori.

Astfel, serviciile se împart în două categorii: (i) servicii care nu sunt legate de actul comercial (anume, serviciile privind extinderea rețelei de distribuție a comerciantului, amenajările spațiilor de vânzare ale comerciantului sau operațiunile si evenimentele de promovare a activității și imaginii comerciantului), pe care comercianții nu le pot factura furnizorilor; și (ii) servicii care sunt legate de actul comercial (inclusiv serviciile de promovare, marketing și publicitate a produselor achiziționate de la furnizor), pe care comercianții le pot factura, cu condiția ca acest lucru să fie agreat contractual, în mod clar și fără ambiguitate, anterior începerii prestării efective a serviciilor.

 

Termenele de plată

Legea 28/2020 modifică și termenele de plată ale comercianților către furnizorii produselor alimentare, după cum urmează:

  • Regula instituită este că termenul de plată se va stabili de către părți prin negocierea termenilor contractuali, respectând prevederile legale aplicabile, fiind înlăturat termenul anterior de maxim 30 de zile calendaristice de la recepția produselor;
  • În cazul produselor alimentare proaspete, termenul stabilit de părți nu poate fi mai mare de 14 zile lucrătoare de la recepția acestora, Legea 28/2020 mărind termenul stabilit anterior de 7 zile calendaristice.
 

Obligații speciale ale comercianților

În conformitate cu modificările aduse de către Legea 28/2020, comercianții nu mai sunt obligați să asigure spații de expunere distincte pentru produsele românești.

Astfel, comercianții pot acorda, prin înțelegerea părților, spații distincte de expunere şi semnalizare la raft pentru fiecare produs alimentar, în funcţie de ţara de origine.

Totodată, obligația comercianților de a achiziționa din lanțul alimentar scurt anumite produsele (anume, carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate și de panificație) în proporție de cel puțin 51% din volumul de marfă la raft, corespunzător fiecărei categorii de produse alimentare, este înlăturată.

Mai mult, Legea 28/2020 prevede că pentru aceste categorii de produse se pot încheia parteneriate directe pentru a asigura accesul consumatorului la produse proaspete. Metodologia privind parteneriatele directe va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Legea 28/2020 înlătură și obligația comercianților de a organiza evenimente de promovare si vânzare a produselor alimentare românești.

Urmare a modificării, comercianții pot organiza evenimente de promovare a produselor alimentare, cu respectarea legislației sanitar-veterinare în vigoare, indiferent de originea acestora.

 

Schimbări cu privire la sancțiunile aplicabile

Legea 28/2020 aduce modificări importante cu privire la regimul sancționator aplicabil, astfel:

  • măsura suspendării autorizației de funcționare pe o perioadă de 6 luni în caz de abatere repetată pentru prima categorie de contravenții (anume, facturarea și refacturarea de taxe și servicii, vânzarea în pierdere) este înlăturată;
  • pentru celelalte categorii de contravenții, limitele sancțiunilor sunt mărite până la 250.000 lei.
 

Modificarea contractelor existente

Contractele în derulare trebuie să fie modificate pentru a fi puse în acord cu noile prevederi într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii 28/2020, respectiv până pe 16 noiembrie 2020.

Normele metodologice pentru aplicarea Legii 321/2009 vor fi adoptate într-un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 28/2020.

Pregătit de către:
Rareș Crîșmaru – Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Nicoleta Gheorghe – Managing Associate, Radu și Asociații SPRL
Radu Diaconu – Associate Partner, Radu și Asociații SPRL
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te