Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Modificări privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

În această ediție:

Legea nr. 175/2020 ce va intra în vigoare de la 13 octombrie aduce cu sine modificări vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, printre altele și obligația plății unui impozit  de 80% calculat la valoarea ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare în anumite situații.

 

Legea aduce modificări Legii nr. 17/2014  privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare  terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Exercitarea dreptului de preempțiune

Legea detaliază ordinea in ceea ce privește dreptul de preempțiune, la preț și în condiții egale la înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

Impozitarea cu 80% a terenurile agricole situate în extravilan vândute înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare

Terenurile agricole din extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plății impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă. 

În cazul înstrăinării directe sau indirecte, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, a pachetului de control al societăților care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora, vânzătorul va avea obligația de a plăti un impozit de 80% din diferența de valoare a terenurilor respective calculată pe baza grilei notarilor între momentul dobândirii terenurilor şi momentul înstrăinării pachetului de control. În acest caz, impozitul pe profit privind diferența de valoare a acțiunilor sau părților sociale vândute se va aplica la o bază redusă proporțional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective în activele fixe, orice dublă impozitare fiind interzisă. 

Acest impozit nu se aplică reorganizării sau realocării de bunuri în cadrul aceluiași grup de societăți. 

Destinația terenurilor – exclusiv pentru activități agricole

Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligația să le utilizeze exclusiv în vederea desfășurării activităților agricole de la data cumpărării, iar în situația în care pe terenul agricol există investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și irigații exclusiv private se va păstra destinația agricolă a acestei investiții.

Sancțiuni

Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempțiune, sau fără obținerea avizelor prevăzute de lege este interzisă și se sancționează cu nulitatea absolută.

Aplicabilitate

Dispozițiile privind procedurile referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempțiune, controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune şi procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor sunt aplicabile cererilor formulate după data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cererilor aflate în curs de soluționare la această dată.

De asemenea, în 15 zile de la data intrării în vigoare a acestei legi urmează să se modifice  normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Monitorul Oficial, Partea I nr. 741 din 14 august.

Echipa EY vă sta la dispoziție pentru detalii și clarificarea aspectelor menționate mai sus.

 
Pregătit de către:
Răzvan Ungureanu ― Senior Manager Taxe, Impozite Directe
Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Alex Milcev, Partener ― Lider al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
Miruna Enache - Partener, Liderul Diviziei de Asistență în tranzacții 
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te