Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Modificările și completările aduse Codului de Procedură Fiscală prin Legea 295/2020

În această ediție:

Modificările și completările aduse Codului  de Procedură Fiscală prin Legea 295/2020

În data de 21 decembrie a fost publicată în Monitorul Oficial Legea 295/2020 care aduce modificări ample Codului de Procedură Fiscală, dintre care menționăm:

Definiția dată organului fiscal include și Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile subordonate acestuia. Până la implementarea acestei modificări, organul fiscal central era considerat doar ANAF și unitățile subordonate acesteia.

Este eliminată obligativitatea de publicare pe site-ul propriu a analizei de risc, care se realizează periodic. Contribuabilii urmează să-și afle propria clasa de risc în care sunt încadrați de către autoritatea fiscală doar în urma solicitării exprese a acestei informații. 

Informațiile vor putea fi transmise doar cu consimțământul expres şi neechivoc al contribuabilului / plătitorului despre care au fost solicitate informații. Responsabilitatea privind modalitatea de utilizare a informațiilor astfel obținute revine solicitantului.

 

O modificare foarte importantă vizează introducerea a patru situații noi care atrag nulitatea actului administrativ fiscal:

1. lipsa argumentelor pentru care organul fiscal nu ia în considerare actele administrative/ opiniile scrise / hotărârile judecătorești emise anterior pentru respectivul contribuabil  care se referă la aceeași situație / problemă;
2. organul fiscal nu respectă considerentele deciziei de soluționare a contestației în cazul emiterii noului act administrativ fiscal;
3. emiterea raportului de inspecție fiscală şi a deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere de către organul de inspecție fiscală după expirarea perioadei reprezentând dublul duratei legale a inspecției fiscale, fără ca inspecția să fie reluată conform legii;
4. emiterea unui act administrativ la finalul inspecției fiscale în situația în care se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare/valorii în vamă care fac obiectul inspecției fiscale/ controlului vamal, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132.

Sunt asimilate deciziilor de impunere și deciziile de încetare a procedurii de verificare a situației fiscale personale.

 

Este introdus un nou caz de suspendare a termenului de prescripție a dreptului organelor fiscale de a stabili obligații fiscale suplimentare: perioada cuprinsă între data la care organele fiscale sesizează organele de urmărire penală sau data comunicării procesului-verbal întocmit de organele fiscale, ca urmare a solicitării organelor de urmărire penală,  și data rămânerii definitive a soluției de rezolvare a cauzei penale.

Sunt fixate condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ  în vederea reverificării fiscale de către organul fiscal:

a) după încheierea inspecției fiscale apar date suplimentare care erau necunoscute organului de inspecție fiscală sau, după caz, contribuabilului, la data efectuării inspecției fiscale; și
b) datele suplimentare influențează rezultatele inspecției fiscale încheiate.
 

Este introdusă posibilitatea  contribuabilului de a solicita reverificarea în situațiile în care nu poate corecta declarația de impunere potrivit art. 105 alin. (6).

Discuția finală nu poate avea loc mai devreme de trei zile lucrătoare de la comunicarea proiectului de raport de inspecție fiscală, în cazul contribuabililor mici și mijlocii, respectiv mai devreme de cinci zile lucrătoare de la comunicarea proiectului de raport de inspecție fiscală în cazul contribuabililor mari.

Este instituită posibilitatea de a depune o declarație de regularizare / cerere de restituire, în cazul în care, din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în cursul anului, rezultă sume de restituit de la buget.

Se extinde obiectul contestației împotriva actelor administrative fiscale și asupra sumelor și măsurilor nestabilite de către organul fiscal, dar pentru care există această obligație potrivit legii.

Ca urmare a jurisprudenței pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în materie, a fost inserată mențiunea expresă privind obligativitatea organului de soluționare a contestației de a asigura accesul contestatorului la toate probele de la dosarul de soluționare a contestației fiscale.

 

Contribuabilul poate solicita reexaminarea deciziei de soluționare a contestației fiscale, în următoarele cazuri:

a) nu s-a avut în vedere aplicarea în speță a anumitor dispoziții legale care ar fi schimbat fundamental soluția adoptată;
b) ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se emite o decizie de către Comisia fiscală centrală care oferă o altă interpretare dispozițiilor legale incidente speței;
c) anterior sau ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se adoptă o hotărâre judecătorească a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, fie pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept, fie un recurs în interesul legii care dictează o anumită practică judiciară pentru problematica supusă analizei diferită de cea din decizia de soluționare a contestației;
d) anterior sau ulterior emiterii deciziei de către structura de soluționare a contestației se adoptă o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene care este contrară deciziei de soluționare a contestației administrative.
 

Pentru mai multe detalii consultați Legea 295/2020 din Monitorul Oficial nr. 1266 din data 21 decembrie 2020.

Echipa EY este disponibilă pentru mai multe detalii cu privire la cele menționate mai sus.

Pregătit de către:
Corina Mureșan ― Manager, Practica de Dispute și Litigii Fiscale
Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Alex Milcev, Partener ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
Emanuel Băncilă, Partener Practica de Dispute și Litigii Fiscale
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te