Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Modificările introduse de OUG nr. 90/2020

În această ediție:

Ordonanța de urgență nr. 90/2020 din 27 Mai 2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din 29 Mai 2020

 

OUG nr. 90/2020 aduce anumite modificări cu privire la facilitatea fiscală a restructurării obligațiilor bugetare principale și accesorii și introduce prorogarea unor termene privind măsurile fiscal bugetare adoptate prin OUG nr. 29/2020 și OUG nr. 48/2020, după cum urmează:

 

Cu privire la restructurarea obligațiilor bugetare principale și accesorii, se introduc următoarele măsuri:

 • Contribuabilii își pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 Martie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii;
 • Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare trebuie să notifice organul fiscal competent până la data de 30 septembrie 2020;
 • Solicitarea de restructurare trebuie depusă până la data de 15 Decembrie 2020; acest termen se aplică și debitorilor care au depus notificări privind intenția de restructurare anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe;
 • Restructurarea este aplicabilă și obligaţiilor bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent după data de 1 Aprilie 2020 dacă acestea sunt aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 Martie 2020, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente între 21 și 31 Martie 2020;
 • Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât cele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale între 1 Aprilie 2020 și data emiterii certificatului de atestare fiscală.

 

Se prelungesc până la data de 25 Iunie 2020 următoarele măsuri fiscale introduse prin OUG 29/2020:

 • Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 Martie 2020;
 • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.

 

Se prelungesc până la data de 25 Iunie 2020 inclusiv următoarele măsuri fiscale introduse prin OUG 48/2020:

 • Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile de TVA depuse în cadrul termenului legal de depunere se rambursează de organul fiscal central cu inspecţie fiscală ulterioară, cu unele excepții;
 • Nu se calculează dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate;
 • Se suspendă condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată acordate potrivit legii;
 • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală;
 • Se supendă sau nu încep să curgă termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale.

 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 459 din 29 Mai 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 

Pregătit de către:
Emanuel Băncilă – Partener, Liderul practicii de dispute și litigii fiscale
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te