Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Noi măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor

În această ediție:

Noi măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

Ordonanța de urgență nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii forței de muncă (OUG 132/2020) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din data de 10 august 2020.

Prezentăm în cele ce urmează principalele noutăți care privesc salariații și angajatorii.

Reducerea timpului de muncă

Prin derogare de la prevederile art.112 (1) din Codul Muncii, în cazul reducerii temporare a activității determinată de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților.

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.

Decizia angajatorului se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.

Pe durata reducerii timpului de muncă salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Indemnizația reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale. Ea se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.

Indemnizația este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative.

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă și poate solicita decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
  • reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioară acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.
 

Pe perioada aplicării măsurii:

  • salariații afectați de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la același angajator;
  • este interzisă angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus;
  • salariaților afectați nu le poate fi redus programul de lucru în temeiul art. 52 (3) din Codul Muncii;
  • acordarea de bonusuri, precum și alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management a angajatorului, se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii;
  • angajatorul nu poate iniția concedieri colective.
 

Măsuri de sprijin pentru anumite categorii de salariați

Până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

Măsuri cu privire la desfășurarea activității în regim de telemuncă

Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat, un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

Suma se acordă angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.

Modalitatea de acordare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.

Interdicții

OUG 132/2020 nu se aplică:

  • instituțiilor publice;
  • angajatorilor care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate;
  • angajatorilor care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.
 

Sancțiuni

Primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariați, în afara programului de lucru stabilit conform prevederilor OUG 132/2020, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

 

Pregătit de către:
Eduard Florea – Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Radu Diaconu – Partener Asociat, Radu și Asociații SPRL
Anca Atanasiu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te