Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Noul model al Declarației 112

În această ediție:

Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, procedurii de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 794 din 1 octombrie 2019

Ordinul aprobă noul model al Declarației 112 și câteva situații ne-au atras atenția cu privire la:

-   metoda de implementare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor;

-   detașarea salariaților între două societăți din România;

-   detașările în/din România în cadrul UE/SEE/Elveția, dar și alte state europene/non-europene;

-   reîncadrarea activităților independente în activități dependente;

-   declararea avantajelor în bani și în natură primite de la terți, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor.

 

Facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor

Ca urmare a OUG 43/2019, Ordinul împarte obligațiile declarative pentru luna iulie 2019 în doua perioade (1 – 21 iulie 2019 și 22 – 31 iulie 2019) și reglementează modul de completare a Declarației și/sau a anexelor începând cu luna iulie 2019.

Ordinul prevede exceptarea de la aplicarea sancțiunilor privind nerespectarea termenelor de îndeplinire a obligațiilor fiscale prevăzute de lege pentru cele două luni (iulie și august), dacă aceste obligații sunt îndeplinite în termen de 60 de zile –  calculate de la data publicării pe site-ul ANAF a versiunii electronice a Declarației 112.

Dacă angajatorul îndeplinește condițiile cumulative de aplicare a facilităților fiscale, acestea se vor aplica și pentru:

-   angajații având contracte cu timp parțial, contracte de internship și ucenicie, dacă salariul minim brut tarifar orar este de minim 17,928 RON/oră, corespunzător timpului lucrat;

-   persoanele în concedii medicale sau cu timp de lucru mai mic decât norma întreagă, dacă salariul lor de încadrare este de minim 3.000 RON, corespunzător unei norme întregi.

Facilitățile fiscale se aplică și angajaților detașați pe teritoriul României, cu condiția ca societatea gazdă din România să îndeplinească condițiile de aplicare a facilităților fiscale prevăzute în domeniul construcțiilor și să facă plata drepturilor salariale. Facilitățile fiscale nu se aplică angajaților detașați în afara României.

De reținut este faptul că facilitățile fiscale au fost extinse la alte raporturi juridice (pe lângă contractele individuale de muncă) doar în ceea ce privește impozitul pe venit. Astfel, contribuțiile sociale se datorează în continuare.

Ordinul oferă câteva exemple de completare a Declarației 112, ținând cont de metoda de implementare a facilitaților fiscale pentru diverse situații.

 

Salariați detașați / Reîncadrarea veniturilor

Ordinul prevede, de asemenea, modul de completare a Declarației 112, începând cu luna în care se publică forma actualizată a Declarației 112 pe site-ul ANAF, în următoarele situații:

-        pentru salariații detașați de un angajator român la un alt angajator român - se va menționa cine face plata salariului pe perioada detașării;

-        pentru salariații detașați din România în state din UE/ SEE/ Elveția - se va menționa dacă angajatul beneficiază sau nu de formularul A1, iar pentru cei detașați în state non europene/ SEE/ Elveția, dacă detașarea este dispusă într-un stat cu care Romania are/nu are încheiat un acord în domeniul securității sociale;

-        pentru salariații detașați din UE/ SEE/ Elveția în România - se va menționa dacă angajatul beneficiază sau nu de formularul A1, iar pentru detașați din state terțe în România, dacă detașarea este dispusă dintr-un stat cu care România are/nu are încheiat un acord în domeniul securității sociale;

-        în cazul reîncadrării activităților independente în unele dependente - se va menționa tipul de asigurat conform Anexei 4 privind „Nomenclatorul „Tip Asigurat”” din Ordin.

 

Pregătit de către:
Stela Andrei - Director, Departamentul Asistență Fiscală Persoane Fizice

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev - Partener, Director al Departamentului de Asistență fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te