Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Noutăți în domeniul detașării salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

În această ediție:

Noutăți în domeniul detașării salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

 

Legea nr. 172 din 13 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (Legea 172/2020) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 736 din 13 august 2020 și a intrat în vigoare în data de 16 august 2020.

Această legea transpune la nivel național, Directiva 2018/957 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii.

Redăm în cele ce urmează sumarul principalelor modificări legislative:

 

Noi termeni și expresii

Definiția salariatului detașat pe teritoriul României este modificată în sensul introducerii duratei maxime a detașării, respectiv aceea de 24 de luni, astfel cum aceasta este în prezent reglementată prin art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Noua definiție a indemnizației specifice detașării transnaționale clarifică regimul fiscal al acesteia, aceasta fiind asimilată, din punct de vedere fiscal, indemnizației de delegare/detașare, conform art. 76 alin. (2) lit. k) din Codul Fiscal.

Legea 172/2020 introduce noțiunea de „remunerație aplicabilă pe teritoriul României” precum și aceea de „remunerație aplicabilă pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altui decât România sau pe teritoriul Confederației Elvețiene”, un concept mult mai larg decât acela de “salariu minim”.

Remunerația aplicabilă pe teritoriul României” include, pe lângă salariul minim, și următoarele: sporul pentru muncă suplimentară, sporul pentru muncă în zilele de repaus săptămânal, sporul pentru muncă în zilele de sărbătoare legală, sporul pentru muncă prestată în timpul nopții, alte sporuri și indemnizații obligatorii potrivit legislației naționale, precum și cele prevăzute în contractele colective de muncă cu aplicabilitate generală.

Remunerație aplicabilă pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altui decât România sau pe teritoriul Confederației Elvețiene” include toate elementele constitutive  ale  remunerației  care  sunt  obligatorii  conform dreptului  intern,  actelor  cu  putere  de  lege  și  actelor  administrative, convențiilor  colective  sau  sentințelor  arbitrale cu aplicabilitate generală în statul gazdă.

Astfel, condițiile minime de muncă ce trebuie respectate în cazul salariaților detașați pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru se extind în privința drepturilor salariale. Acestea vor include nu numai salariul minim ci și alte sume de bani (indemnizații, sporuri, alte elemente constitutive ale salariului) de care beneficiază lucrătorii din statul gazdă și care sunt obligatorii conform normelor aplicabile în acel stat.

 

Noutăți privind detașarea salariaților puși la dispoziție prin intermediul agenților de muncă temporară

Vor fi considerați detașați de către agentul de muncă temporară salariații care au fost puși la dispoziția unei întreprinderi utilizatoare pe teritoriul României și care și-au schimbat locul desfășurării activității într-un alt stat membru, altul decât România, în contextul prestării transnaționale de servicii. În acest caz, întreprinderea utilizatoare de pe teritoriul României va avea obligația de a informa agentul de muncă temporară despre începerea activității salariatului pe teritoriul altui stat, cu cel puțin 30 de zile înainte.

De asemenea, vor fi considerați detașați de către agentul de muncă temporară situat pe teritoriul României salariații care, lucrează în mod obișnuit pentru o întreprindere utilizatoare dintr-un stat membru, și care și-au schimbat locul desfășurării activității într-un alt stat membru, în contextul prestării transnaționale de servicii de către întreprinderea utilizatoare.

 

Noutăți cu privire la condițiile minime de muncă de care beneficiază salariații detașați

Este prevăzută obligația ca angajatorii să asigure cazarea salariaților detașați, precum și acoperirea cheltuielilor de transport, cazare și masă atât pentru lucrătorii detașați pe teritoriul României cât și pentru cei detașați de pe teritoriul României.

Salariații detașați pe teritoriul României vor avea dreptul la remunerația aplicabilă pe teritoriul României, cu toate componentele acesteia astfel cum sunt definite în Legea 172/2020, cât și plata orelor suplimentare.  

La rândul lor, salariații detașați de pe teritoriul României, vor avea dreptul la remunerația aplicabilă pe teritoriul statului gazdă și la plata orelor suplimentare.

 

Introducerea termenului de referință de 12 luni

Salariații detașați pe teritoriul României pe perioade mai lungi de 12 luni, vor beneficia de toate condițiile de muncă și încadrare în muncă aplicabile potrivit legislației naționale și contractelor colective de muncă aplicabile, cu excepția celor privind încheierea și încetarea contractului individual de muncă, clauzele de neconcurență și contribuțiile la schemele de pensii ocupaționale.

Aceeași regulă se va aplica și în cazul salariaților detașați din România pe teritoriul statelor membre, pe perioade mai lungi de 12 luni.

În cazul detașărilor mai scurte de 12 luni, se vor aplica în continuare setul minim de condiții de muncă prevăzute de art. 6 și art. 8 din Legea 16/2017.

 

Indemnizația de detașare

Indemnizația specifică detașării transnaționale este considerată parte din remunerație, cu excepția cheltuielilor cu transportul, cazarea și masa generate de detașare. Angajatorul va rambursa salariaților detașați cheltuielile  generate  de  detașare  în  conformitate  cu legislația națională aplicabilă raportului de muncă.

Obligația de informare a salariaților detașați din România

Întreprinderile din România sunt obligate să informeze salariații detașați pe teritoriul statelor membre cu privire la: elementele constitutive ale remunerației și nivelul acestora, link-ul către site-ul oficial național al statului membru gazdă, cuantumul total al remunerației cu evidențierea distinctă a indemnizației de detașare, cheltuielile efectiv generate de detașare și modalitatea de acordare/rambursare, precum și informațiile prevăzute la art. 18 Codul Muncii.

 

Obligația de informare a inspectoratului teritorial de muncă

Declararea salariaților detașați pe teritoriul României va avea loc cel târziu înainte de data începerii activității, fiind eliminată astfel cerința depunerii declarației în ziua lucrătoare anterioară datei începerii activității.

 

Sancțiuni

Legea 172/2020 introduce noi sancțiuni contravenționale, în principal pentru încălcarea obligațiilor de informare nou introduse, cuprinse între 6.000 Lei și 20.000 Lei.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 736 din 13 August 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 

Pregătit de către:
Anca Atanasiu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:
Radu Diaconu – Partener Asociat, Radu și Asociații SPRL
Anca Atanasiu – Senior Associate, Radu și Asociații SPRL
 
Radu și Asociații SPRL
Cladirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4100, Fax: (40-21) 310 6987
Email: office@ra-law.ro
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te