Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Obligații de raportare și verificări TVA la final de 2018

Verificări și raportări obligatorii în materie de TVA la final de an

·         Inventarierea la final de an– obligații de ajustare a TVA cu privire la bunuri lipsă din inventar

·         Necesitatea ajustării TVA în legătură cu pierderile tehnologice, perisabilități și alte eventuale consumuri proprii

·         Exercitarea dreptului de deducere a TVA și verificarea obligației de ajustare anuală a TVA dedusă pentru bunurile de capital

·         Finalizarea calculului de pro-rată pentru an și efectuarea unor eventuale ajustări a TVA dedusă

·         Verificarea și raportarea depășirii plafonului privind bunurile/serviciile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare

·         Verificarea termenului de prescripție pentru sumele de TVA de rambursat

·         Solicitarea unei fise sintetice pe plătitor de la ANAF pentru analizarea obligațiilor de TVA restante la finalul anului

·         Depunerea la ANAF a notificării privind calculul final al pro-ratei aferentă anului 2018, în termenul prevăzut de lege (25 ianuarie 2019)

·         Solicitarea pro-ratei speciale (25 ianuarie 2019)  

2. Vă recomandăm să efectuați și următoarele verificări

Pentru achizițiile de bunuri și servicii

·         Verificarea existenței și relevanței documentelor justificative aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în ultimii 5 ani

·         Deducerea suplimentară a TVA pentru tranzacțiile cu contribuabili inactivi, radiați și cu cod invalid de TVA

·         Verificarea implicării furnizorilor în potențiale fraude de TVA și efectuarea ajustării sumelor de TVA deduse anterior

Pentru livrările de bunuri și prestările de servicii

·         Obligativitatea colectării TVA pentru livrările continue de bunuri/prestările continue de servicii

·         Verificarea documentelor justificative aferente scutirii de TVA aplicată pentru livrări intracomunitare și exporturi

·         Ajustarea TVA aferentă creanțelor neîncasate datorită falimentului și procedurilor de reorganizare ale clienților, în baza existenței unor documente justificative relevante fiecărui caz

·         Verificarea și raportarea depășirii plafonului privind bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol

·         Verificarea aplicării cotei de TVA corespunzătoare serviciilor de restaurant și catering versus livrărilor de alimente, în virtutea recentei schimbări de cotă

Alte aspecte

·         Verificarea cifrei de afaceri anuale referitor la plafonul privind tipul de plătitor de TVA, sistemul de TVA la încasare și aplicarea regimului special pentru întreprinderi mici și, de asemenea, monitorizarea obligațiilor fiscale aferente fiecărui caz

·         Verificarea încadrării în prețul pieței pentru tranzacțiile între părți afiliate care au drept limitat de deducere

·         Bifarea opțiunii de rambursare în deconturile de TVA (mai ales dacă sunteți aproape de expirarea termenului de prescripție)

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te