Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Obligații fiscale din declarația unică plătite cu cardul

În această ediție:
  • Introducerea opțiunii de plată online a obligațiilor fiscale rezultate din declarația unică
  • Ordinul de plată multiplu electronic poate fi utilizat de operatori economici și alte entități decât instituții publice
  • Transferul participanților la fonduri de pensii ocupaționale

Obligații fiscale din declarația unică plătite cu cardul

Ordinul nr. 1.816 al Ministrului Finanțelor Publice pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, publicat în Monitorul Oficial nr. 275, din 2 aprilie 2020

Ordinul, în vigoare de la 2 aprilie 2020, introduce o nouă categorie de obligații fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare, respectiv sumele reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire (cont nr. 55.04).

Astfel, obligațiile fiscale stabilite prin intermediul declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pot fi plătite cu cardul, în sistem online prin intermediul Sistemul Național Electronic de Plăți (www.ghiseul.ro).

 

Ordinul de plată multiplu electronic

Ordinul nr. 1.819/2020 al Ministrului Finanțelor Publice pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului și a ordinului de plată multiplu electronic și Ordinul nr. 660/2017 pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice / organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, publicat în Monitorul Oficial nr. 279, din 3 aprilie 2020

 

Ordinul de plată multiplu electronic poate fi utilizat de către instituții publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și, începând cu 21 aprilie 2020, de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului  prin care își desfășoară activitatea proprie.

De asemenea, ordinul de plată multiplu electronic a fost introdus în lista cu documente ce pot fi comunicate prin Spațiul Privat Virtual, respectiv în Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 660/2017.

 

Transferul participanților la fonduri de pensii ocupaționale

Norma nr. 19/2020 a Autorității de Supraveghere Financiară privind transferul participanţilor de la un fond de pensii ocupaţionale la un alt fond de pensii ocupaţionale/ facultative, publicată în Monitorul Oficial nr. 273, din 1 aprilie 2020

Norma, în vigoare de la 1 aprilie 2020, reglementează condițiile și procedurile care trebuie îndeplinite de către participantul care solicită transferul de la un fond de pensii ocupaționalela un alt fond de pensii ocupaționale/ facultative, precum și de către administratorii acestora (inclusiv transferul către o schemă de pensii dintr-un alt stat membru UE sau SEE).

 
Pregătit de către:
Dan Răuț – Manager, Departamentul de asistență fiscală – persoane fizice
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te