Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Obligații vamale, accize și fond de mediu: Cum le tratăm eficient în contextul crizei COVID-19?

În această ediție:
  • Operațiuni vamale realizate online
  • Declararea online a obligațiilor la Fondul de Mediu
  • Accize – Depunerea online a formularului 120 – Decont privind accizele

Ținerea sub control a lanțului de aprovizionare și respectarea obligațiilor fiscale în timpul acestei perioade de izolare este o sarcină dificilă pentru companiile care produc, distribuie sau depozitează bunuri de la furnizori din toată lumea.

În acest context, am pregătit o listă de acțiuni de efectuat pentru a limita interacțiunea cu autoritățile vamale/fiscale și care să asigure conformarea/eficiența din perspectivă vamală, a accizelor și a taxelor la fondul de mediu.

 

        Operațiuni vamale

 
  • Aplicarea online pentru procedura de vămuire la domiciliu

 

Nu există un moment mai bun în a promova conceptul de vămuire la domiciliu și de a #staacasa împreună. Doar 21% din bunuri sunt importate în România utilizând această procedură (comparativ cu UE unde media este de 70%), majoritatea fiind  vămuite în procedura standard – prezența fizică în vămi, timpi mari de așteptare, depunerea de declarații vamale în format fizic.

Aplicarea pentru autorizarea acestei proceduri poate fi depusă online prin Sistemul UE de decizii Vamale.

Odată obținută autorizația, vămuirea la domiciliu vă permite importul și exportul bunurilor dumneavoastră cu o implicare minimă a autorităților vamale.

Echipa noastră de experți vă poate asista în procesul de solicitare și implementare a acestei proceduri.

 
  • Reînnoirea online a autorizațiilor vamale pe care le dețineți

 

Dacă în prezent dețineți o autorizație vamală care trebuie reînoită pe parcursul acestei perioade de criză (de exemplu. perfecționare activă, garanție globală, destinație finală, admitere temporară, antrepozitare, depozitare temporară, vămuire la domiciliu etc.) puteți solicita online reînnoirea accesând portalul online – Sistemul de Decizii Vamale UE.

Accesul la portalul online se realizează utilizând acest link: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/ .

Echipa noastră de experți vă poate asista în solicitarea de astfel de reînnoiri.

 

  • Declararea simplificată a originii preferențiale a bunurilor pentru exporturi

 

Autorizația de exportator autorizat vă permite să declarați originea preferențială a bunurilor supuse exportului într-un mod simplificat direct pe factura sau pe un alt document comercial pentru fiecare din exporturile dumneavoastră fără a implica autoritatea vamală.

Autorizația va elimina obligația de a solicita și completa un certificat de origine (EUR 1) pentru fiecare din transporturile dumneavoastră.

Vă putem asista și în obținerea unei astfel de autorizații.

 

       Obligațiile la Fondul de Mediu

Începând cu acest an, declararea obligațiilor la Fondul de Mediu în România se realizează online.

Declararea online presupune o înregistrare în prealabil a reprezentantului/persoanei împuternicite ce va declara obligațiile prin intermediul unei semnături electronice.

Vă putem asista atât cu înregistrarea online cât și cu depunerea online a declarației, în baza unei împuterniciri.

 

      Accize – Depunerea online a formularului 120 – Decont privind accizele

Orice plătitor de accize are obligația depunerii anuale către autoritatea competentă a unui decont de accize (formularul 120), ținând cont de prevederile legale privind obligațiile de plată a accizelor către bugetul de stat, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

Recent, un nou model al formularului 120 a fost implementat în legislația românească, permițând plătitorilor de accize să depună formularul printr-un împuternicit.

Vă putem asista în completarea formularului 120 pentru anul fiscal 2019 și transmiterea acestuia către autoritățile fiscale din România, în calitate de împuternicit, ținând cont de termenul limită.

 
Pregătit de către:
Mihai Petre – Director, Taxe indirecte
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te